Asociace péče o seniory

Lidé

Lukáš Stehno, prezident Asociace péče o seniory, z.s. (APEOS)

Prezidentem APEOS (tehdy ještě APPSČR) se stal Lukáš Stehno na konci roku 2014 z pověření zakládajících členů, kteří se poprvé sešli v Palkovicích na Severní Moravě. Prezidentem byl Lukáš Stehno zvolen zejména proto, že stejně jako ostatní provozoval zařízení zaměřené na péči o seniory a pomoc jejich rodinám ve Starém Hradišti u Pardubic, aniž by usiloval o registraci sociální služby, přitom tehdy nebyl ve správním řízení s Krajem na rozdíl od většiny ostatních členů budoucí Asociace. Toto správní řízení vyhrál už na konci roku 2011 a do dubna 2017  vedl Pardubický klub pro seniory, z.s.. ve Starém Hradišti u Pardubic.

 Od května 2017 se Lukáš Stehno plně věnuje práci pro Asociaci péče o seniory. Zaměřuje se na poradenství pro členy ve správních řízeních, navštěvuje potencionální nové členy a zejména se angažuje v politických jednáních na všech úrovních. Je autorem vize Asociace péče o seniory a spolu se svými kolegy usiluje o její naplnění.

Jeho cílem je, aby si každý bez rozdílu mohl vybrat, kde bude žít podle svého přání a svých možností.

Lukáš Stehno žije částečně v Asii a České republice. Je profesionální potápěč, v minulosti podnikal v průmyslové elektroinstalaci. V současnosti se věnuje neziskovému sektoru je a rozvoji komunitní společnosti. Je ženatý a se svou ženou sdílí společnou zálibu v tanci.

 

Jana Tichá, školitelka standardů péče Sanatory

Hlavním smyslem existence APEOS je sjednotit úroveň kvality péče o seniory poskytované v členských zařízeních i mimo ně asistenty sociální péče (ASP). Tyto asistenty a jejich vedoucí školí přímo v jejich působišti zdravotní sestra s bezmála třicetiletou praxí z krajské nemocnice. Podkladem pro školení je jedenáct standardů péče, jejichž přijetí a zavedení do provozu je podmínkou pro členství v Asociaci pro organizace.

 Jana Tichá pracuje zatím pro APEOS jako externistka. Většinu času cestuje po celé ČR do všech členských zařízení, kde vede praktická i teoretická školení ASP, zpracovává testy, na jejichž základě asistenti sociální péče získají zkoušku a certifikát absolvovaného školení pod záštitou Asociace.

Jana Tichá je z Pardubic, dlouhá léta působí v amatérském divadle jako herečka, režisérka, pořádá výstavy, autorská čtení a další kulturní akce. Odpočívá na venkovské usedlosti v Chotovicích ve východních Čechách.

 

Mgr. Kristýna Hypšová, viceprezidentka,  vedoucí kanceláře Asociace momentálně na mateřské dovolené

K hlavním posláním APEOS je výměna užitečných informací mezi členy, které jim mohou pomoci v jejich každodenní práci s poskytováním péče seniorům. Vnitřní komunikaci mezi členy má na starosti Kristýna Hypšová. Momentálně je na mateřské dovolené a Asociaci vypomáhá v rámci občasných konzultací.

 

Bc. Lucie Voženílková, účetní

Problematika účetnictví zapsaných spolků a spolupracujících asistentů sociální péče je v českém právním i daňovém řádu poměrně čerstvá věc. Institut ASP byl do zákona o sociálních službách zaveden v roce 2012 a nový občanský zákoník, který upravuje činnost spolků, platí od roku 2014. Je jen málo účetních, kteří se v této problematice dokonale orientují, a proto jsme rádi, že Asociace spolupracuje s paní Lucií Voženílkovou, jež má s vedením účetnictví spolků bohatou praxi.  Dokáže poradit s daňovým přiznáním i jednotlivým asistentům sociální péče, a proto členové Asociace hojně využívají její poradenství.