Asociace péče o seniory

Tiskové zprávy

TZ: Zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí na půdě Senátu přiznali, že nezvládají péči o seniory na venkově

Pardubice, 25. září 2017

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR uspořádala 19.9. 2017 v Senátu Parlamentu České republiky seminář na téma: „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb.“

Zúčastnila se ho také Asociace péče o seniory, aby si poslechla řečníky z řad zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, zástupců poskytovatelů sociálních služeb, zdravotníků a starostů.

Všichni zúčastnění v diskusním panelu i řečníci z pléna se shodli na tom, že není nadále únosná situace, kdy zdravotní služby suplují ty sociální v místech, kde jsou sociální služby z různých důvodů nedostupné pro lidi, kteří je potřebují. Hovořilo se také o seniorech. Ti jsou zvlášť ohroženi fenoménem vylidňování venkova při zajištění svých základních životních potřeb.

Se svým příspěvkem Sociálně-zdravotní pomezí, slaďování sociální práce a zdravotní péče vystoupil Mgr. Jan Vrbický, vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb MPSV. Situaci v této oblasti ilustroval osobním příkladem své 80-ti leté babičky, která se v tomto věku stará na vesnici, kde bydlí, o dalších pět starších seniorek, než je sama, protože se k nim nedostane terénní služba. Babička pana Vrbického údajně provádí svým kamarádkám i převazy a další zdravotní úkony, pro něž zřejmě nemá kvalifikaci ani registraci. Přesto vedoucí oddělení na MPSV tuto paní veřejně chválí.

Doslova uvedl: „Smekám před svou babičkou klobouk“.

Jako Asociace péče o seniory, která spolupracuje téměř výhradně s lidmi, o něž se stát nepostaral, a tak si musí při zajištění péče o sebe nebo své blízké pomoci sami, jsme rádi, že zástupce MPSV poprvé přiznává, že Ministerstvo práce a sociálních věcí nemá situaci v regionech pod kontrolou.

Bez pomoci ochotných lidí, kteří se starají o své příbuzné, sousedy a známé by se stát neobešel. Je proto při nejmenším zvláštní, že tyto neformální pečovatele působící jako asistenti sociální péče stíhá ve správních řízeních pod hrozbou milionových pokut. 

Vítáme toto vstřícné gesto MPSV, kdy se veřejně hlásí k tomu, že péče asistentů sociální péče je ve společnosti nutná a potřebná. Je důležité si nelhat do vlastní kapsy, zvlášť s ohledem na fakt, že v roce 2025 (tedy méně než za deset let) bude v české společnosti 600 tisíc lidí starších 80-ti let. Tito senioři mají nárok na péči a odpočinek a není dobrou vizitkou české společnosti v čele s MPSV, že sedmdesátníci a osmdesátníci pečují o své ještě starší sousedy a Ministerstvo místo, aby jim ulevilo, tak smeká klobouk.

Asociace péče o seniory žádá ministerstvo, aby „ si nechalo na hlavě svůj klobouk“, a raději zastavilo správní řízení vedená pro neopodstatněné podezření z poskytování sociálních služeb bez registrace vedené se členy naší Asociace, tím že vyhoví podaným odvoláním. Tyto spolky a soukromé společnosti pomáhající seniorům, kteří nedosáhnou na sociální služby, jsou jedinou šancí pro desetitisíce lidí, kteří nenajdou místo v registrované pobytové službě. Naši členové sami sociální služby neposkytují, ale vytvářejí zázemí pro lidi jako je babička pana Vrbického, kteří chtějí a mohou pomáhat seniorů, co to potřebují.

Kontakt: Kristýna Hypšová, Asociace péče o seniory, z.s., Pernerova 168, Pardubice 530 02, email: kancelar@apeos.cz,  tel.: 778 766 215 www.apeos.cz