Asociace péče o seniory

Zprávy pro členy Asociace

VI. Konference APPSČR 28. března 2017, Praha Florentinum

Asociace penzionů pro seniory ČR zve srdečně své členy a zájemce o problematiku péče o seniory na v pořadí šestou konferenci. Dopolední část programu je určena členům, zájemcům o členství, zástupcům médií a pozvaným hostům, v odpolední části proběhne zasedání valné hromady spolku Asociace penzionů pro seniory ČR a je určeno výhradně členům Asociace.

Datum konání

28.března 2017 od 9 do 16 h

Místo konání

Florentinum, sídlo Hospodářské komory ČR, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1-Florenc

 

Téma: Rozvoj péče o seniory v evropském kontextu

 

Program konference

PROGRAM KONFERENCE 28. března 2017

DOPOLEDNE- pro členy, zájemce o členství a hosty – všichni jsou vítáni

9:00     Prezence, občerstvení účastníků

10:00    Zahájení konference – úvodní slovo prezident Lukáš Stehno

          Úvod do problematiky péče o seniory v ČR

10:30 Prostor pro řečnické příspěvky členů a hostů konference

11:00 Přestávka na kávu

11:20 Hlavní téma konference:

Začlenění Asociace penzionů pro seniory do nadoborového sociálního dialogu na evropské úrovni – příležitost pro pozitivní změnu

Kristýna Hypšová: Podmínky a přínos založení české pobočky Evropského středisko podniků s veřejnou účastí a podniků obecného ekonomického zájmu (CEEP)

11:45  Diskuze

12:15 - 13:00 Přestávka na oběd

Odpolední část konference je určená pouze pro členy

13: 15  Rekapitulace členské základny- přijetí nových kandidátů na členství

13:45   Aktuality z legislativy, právní ochrany a zavádění standardů SANATORY

14:00   Diskuze a hlasování o účasti APPSČR na sociálním dialogu na úrovni EU

14: 30  Přestávka na kávu

14: 45 Předávání bronzových standardů SANATORY

15: 00  Diskuze o dalším rozvoji standardů – schválení nově vzniklých standardů péče

 

Předpokládaný konec konference v 16:00