Asociace péče o seniory

VI. Konference APEOS

 VI. Konference APEOS |

Na konci března proběhla v sídle Hospodářské komory ČR v pražském Florentinu šestá konference Asociace péče o seniory ČR na téma: Rozvoj péče o seniory v evropském kontextu.

V úvodní prezentaci prezident Asociace Lukáš Stehno shrnul situaci seniorů v České republice, kteří se ucházejí o místo v registroaných domovech pro seniory. Podle statistiky MPSV je počet neuspokojených žadatelů kolem 60 tisíc a každý rok toto číslo stoupá. V roce 2015 to bylo přes 64 tisíc lidí. Do Domova pro seniory se tak dostane pouze každý třetí zájemce. Ostatní musí svou situaci v případdě potřeby každodenní péče řešit jinak.

Společnost nejen v České republice, ale v celé Evropě se nachází v situaci historického zlomu, kdy díky kvallitní zdravotní péči máme dvě generace seniorů. Lidé ve věku 65- 70 let se starají o svoje rodiče ve věku 85- 90 let. Na tento trend musí reagovat kromě zdravotních také sociální služby, což se podle všecho děje v naší společnosti jen velmi pomalu.

Existují silné nástroje, jak sociální služby doplnit a podpořit v domácím prostředí seniorů. Kromě terénních služeb jsou to zejména asistenti sociálních péče  (ASP), kteří jsou  v ČR institutem zákona o sociálních služách od roku 2012. 

Postavení těchto lidí, kteří pečují o ostatní, je však nedostatečně ošetřeno navazujícími zákony. V tomto smyslu se zasazuje Asociace péče o seniory ČR, jejíž členové s ASP spolupracují. Naše aktivity se neomezují jen na české zákonodárce a vládu. Jednáme také s představiteli Evropské komise a zapojujeme se také do evropského sociálního dialogu prostřednistvím organizace CEEP (Evropské středisko zaměstnavatelů a společností poskytující veřejné služby).

Na konferenci vznikla o této problematice komunitního bydlení pro seniory podnětná diskuze, kteřé se zúčastnili také přítomní hosté. Zejména jsme ocenili účast zástupkyň obou komor Parlamentu, paní senátorky Daniely Filipiové (ODS) a poslankyni Jany Hnykové.

Paní senátorka přislíbila zorganizovat seminář pro své kolegy přímo na půdě Senátu, kde bychom mohli mimojiné prezentovat případové studie seniorů, kteří bydlí společně a jsou v péči asistentů sociální péče v našich členských zařízení.

Jsme si vědomi, že celospolečenká diskuze na toto téma je velmi potřebná a budeme se jako Asociace v tomto směru dále angažovat nejen na podporu našich členů, ale zejména seniorů, kteří žijí v našich členských zařízení. Pokud nyní něco neuděláme, neutešená statistika z úvodu se za pár let bude týkat našich rodičů a za několik desetiletí také nás samotných. 

Členové Asociace a hosté na konferenci ve Florentinu
Prezident Asociace Lukáš Stehno při úvodní prezentaci
Do diskuze se zapojila také senátorka Daniela Filipiová
 VI. Konference APEOS