Asociace péče o seniory

Byly uděleny první bronzové standardy SANATORY

Byly uděleny první bronzové standardy SANATORY |

Na konferenci Asociace penzionů pro seniory ČR  v prosinci 2016 byly slavnostně předány prvním držitelům certifikáty standardů péče o seniory SANATORY. 

Zástupci celkem šesti členských zařízení převzali doklad o splnění všech požadavků na úroveň péče v asociovaných pobytových zařízeních pro seniory. Mezi podmínky, které museli splnit, patří zejména školení spolupracujících aisitentů sociální péče, školení kontrolních mechanismů pro vedoucí pracovníky a závěrečná celková kontrola zařízení školitelky standardů péče o seniory SANATORY. Pokračujeme v zavádění standardů v dalších členských zařízeních po celé České republice, aby senioři i jejich rodiny měli záruku kvalitní péče ve všech asociovaných klubech a penzionech.

Gratulujeme prvním úspěšným kandidátům, kteří se tímto stávají právoplatnými členy Asociace penzionů pro seniory ČR. Zavedení standardů - bronzového stupně SANATORY je podmínkou řádného členství. 

Byly uděleny první bronzové standardy SANATORY