Asociace péče o seniory

Domácí péče a COVID- 19

Doporučení České lékařské komory

Domácí péče a COVID- 19 |

6. prosince 2021

Čtvrtá vlna epidemie onemocnění COVID-19 opět doléhá na seniory. Tentokrát se potkávají v nemocnicích současně s mnohem mladšími ročníky, kteří nejsou povětšinou očkovaní. Senioři, ale mají slabší imunitu a třetí posilovací dávku zatím bohužel nemají všichni senioři, kteří by o ni měli zájem. 

Díky očkování je však pravděpodobné, že se většině těchto lidí podaří zvládnout případnou další nákazu léčbou doma. Vedoucí infekčních oddělení několika českých nemocnic zpracovali pod záštitou České lékařské komory přehledný manuál jak postupovat při léčbě onemocnění COVID- 19 doma. pod názvem "Diagnostika a léčba mimo nemocnice", dostupný také na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Je dobré si ho přečíst, i když nemocní zatím nejste a na případnou nákazu a domácí léčbu se připravit, zejména jaké mít doma léky a vybavení, které pomáhá určit, zda je nutný převoz do nemocnice.  Manuál doporučuje také vhodnou výživu během nemoci, na což se dá také připravit dopředu.

Z osobní zkušenosti seniorů v naší Asociaci můžeme doporučit mít doma také malou zásobu antigenních testů, abyste se v případě podezření mohli otestovat hned a mohli výsledku přizpůsobit další opatření.

V případě vážného podezření na nákazu (zavolá vám pozitivně testovaný blízký kontakt, vyjde vám pozitivně antigenní test, nebo cítíte příznaky) je důležité zachovat klid. Nejprve se vždy postarejte o sebe- tedy kontaktujte svého praktického lékaře, aby vám vystavil žádanku na PCR test. 

Zanesení do systému prostřednictvím žádanky od lékaře má návaznost na pozdější uznání bezinfekčnosti (180 dní po skončení karantény po pozitivním testu, platí pro neočkované). 

Po obdržení žádanky se objenáte na vámi vybrané testovací místo, zachovejte odstup od svých blízkých a dalších osob ve vašem okolí, abyste snížili riziko dalšího šíření nákazy. Teprve po tom, co máte pozitivní PCR test, je vhodné zavolat na místní hygienickou stanici a nahlásit vaše kontakty. Hygiena už by měla kontakty sama vytrasovat, aby se tím nemuseli zabývat nemocní, kteří se mají soustředit na sebe a svoje vyléčení. 

Přejeme všem pevné zdraví a zvláště seniorům co nejrychlejší získání další imunity vůči viru SARS-COV2.