Asociace péče o seniory

Kdo může disponovat s příspěvkem na péči

Jak je to s výplatou příspěvku v případě hospitalizace seniora

Příjemcem příspěvku na péči je žadatel (nemocný nebo senior), nikoliv pečující osoba, asistent sociální péče, pečovatelská služby či zařízení poskytující ambulantní či pobytovou sociální službu. Výjimkou je situace, kdy má žadatel soudem ustanoven opatrovníka, tj. je omezený ve svéprávnosti, nebo ještě není omezen ve svéprávnosti, ale není schopen sám finanční prostředky přijímat a nakládat s nimi. V tom případě správní orgán (úřad práce) může ustanovit žadateli zvláštního příjemce příspěvku na péči.

Pokud je žadateli poskytována péče v domácím prostředí osobou blízkou, asistentem sociální péče, pečovatelskou službou či jejich kombinací příjemce příspěvku povinen přerozdělit příspěvek v plné výši mezi tyto osoby a instituce dle vyúčtování a míry poskytnuté péče. Pokud dojde v poskytovatelích péče ke změně je povinen to do 8 –mi dnů ohlásit místně příslušnému úřadu práce, který mu vyplácí příspěvek na péči. Povinnost leží na seniorovi, ale v praxi je to právě pečující osoba, která komunikuje s úřady za něj.

Hospitalizace seniora a  příklady vyplácení příspěvku na péči

Žadatel i poskytovatel péče mají povinnost hlásit do 8- mi dnů změny, které mají vliv na nárok na příspěvek na péči. Mezi ně patří i povinnost hlásit hospitalizaci žadatele, a to již od podání žádosti.  Hospitalizaci je povinnost hlásit již do 8 -mi dnů od jejího začátku, ne až po jejím ukončení.  Ukončení je  povinné také nahlásit, a to do 8 –mi dnů od jejího ukončení a doložit jí propouštěcí zprávou. Po dobu trvání hospitalizace je výplata příspěvku na péči pozastavena, dokud není doloženo její ukončení a posouzen nárok na výplatu příspěvku dle délky trvání hospitalizace. Toto posouzení náleží jen úřadu práce. Pokud hospitalizace trvale celý kalendářní měsíc, tj. od posledního dne či dříve v měsíci předcházejícího měsíci hospitalizace do prvního dne a více v následujícím měsíci po měsíci hospitalizace, nevzniká v tom měsíci nárok na výplatu příspěvku na péči.  

Příklady

Hospitalizace trvala od 30.4.2020 do 1.6.2020, nevznikl tak nárok na výplatu příspěvku na péči za měsíc květen 2020. Od měsíce června by tak byla výplata opět obnovena a vyplacena v závislosti na tom, kdy je doloženo ukončení hospitalizace. Příspěvek na péči se nevyplácí zpětně, ale v měsíci za který náleží, tj. příspěvek na péči za květen, je vyplácen květnu, příspěvek za červen v červnu. Najdou se však výjimky. Pokud je hospitalizace ukončena na konci měsíce, je příspěvek za daný měsíc doplacen v následujícím měsíci.

Naopak pokud hospitalizace trvala od 15.4.2020 do 15.5.2020 nárok na výplatu příspěvku na péči vzniká za oba dva měsíce. Stejně tak, pokud by hospitalizace trvala od 1.4.2020 do 30.4. či do 1.5.2020 vznikne nárok na výplatu příspěvku na péči i za duben. Stačí být jeden den v kalendářním měsíci v domácí péči nebo péči pobytového sociální zařízení. Toto se nevztahuje na propustku z nemocnice během hospitalizace.

Za hospitalizaci se považuje pobyt ve zdravotnickém zařízení, kde je poskytována zdravotní péče. Jedná se zejména o pobyt v nemocnici, LDN i rehabilitační pobyt hrazený v plné výši zdravotní pojišťovnou.

Naopak za hospitalizaci se nepovažuje pobyt v LDN na sociálním lůžku.

Po úmrtí žadatele, přechází nárok na splatné částky příspěvku na péči do dne úmrtí na ohlášené pečující osoby v daném období. Pokud se v kalendářním měsíci podílelo na pomoci žadateli o příspěvek více těchto osob, nabývají nárok na částku příspěvku rovným dílem, pokud nepředloží příslušné krajské pobočce Úřadu práce dohodu o jiném rozdělení částky příspěvku. Nárok na výplatu příspěvku nenáleží za kalendářní měsíc, ve kterém žadatel o příspěvek zemřel, pokud mu od prvního dne tohoto kalendářního měsíce do dne smrti byla poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.

 

Kdo může disponovat s příspěvkem na péči |

 


Postarat se o rodiče, ano...ale

Není radno být na péči o seniora sám

Propuštění z nemocnice

Jak by vám měl pomoci sociální pracovník

Jak se dožít ve zdraví stovky

aneb teorie modrých zón

Chystáte se o někoho pečovat? Hodí se znát pár zákonů

Neztratit v péči vlastní život předpokládá, že znáte svůj vlastní status jako pečující

Co jsou odlehčovací služby a kdy je využít

Sdílet péči je způsob jak předejít vyhoření

Oba rodiče už nejsou schopní se o sebe postarat

Stupeň závislosti na péči 2-4

Maminka dostává demenci / Alzheimera

Stupeň závislosti na péči 2-4

Maminka má úraz a končí v LDN

Stupeň závislosti IV

V jakém případě zvolit hospic?

A jak vybrat ten správný

Kdo může disponovat s příspěvkem na péči

Jak je to s výplatou příspěvku v případě hospitalizace seniora

Kdy je dobré zažádat o příspěvek na péči

Proč se někdy hodí mít zažádáno, i když si myslíte, že to nepotřebujete

Poslední chvíle

Co je nakonec to nejdůležitější?

Příspěvek na péči

proč je důležité si ho vyřídit včas a jak to udělat

Na začátku a na konci je to stejné

Proč jsou lidé 90+ jako miminka a zaslouží si stejnou lásku a péči

Pomoc pro seniory

Jak pomoci tatínkovi, který si myslí, že i v osmdesáti zvládne všechno sám

Když odejde celoživotní partner

Jak zvládnout situaci, kdy jsem najednou na všechno sám