Asociace péče o seniory

Kdy je dobré zažádat o příspěvek na péči

Proč se někdy hodí mít zažádáno, i když si myslíte, že to nepotřebujete

Každý by před podáním žádosti měl zodpovědně zvážit na kolik je nemocný soběstačný v každodenních činnostech, a jak často mu blízcí pomáhají. Pokud dělají pouze nákupy, dovezou nemocného k lékaři, poklidí mu, což nejsou každodenní činnosti, ale stačí návštěva takového člověka 1-2x týdně, někdy i 1x za 14 dní nejedná se o závislost na péči druhé osoby. Příspěvek na péči, je dávka pro zajištění potřebné každodenní péče, kdy je nemocný závislý každodenně na pomoci druhé osoby.

O první stupeň závislosti je vhodné žádat v případdě, že jsou návštěvy u seniora častější tedy 2x týdně a více. Tam se dá předpokládat udělení nejnižšího stupně závislosti s příspěvkem 880 Kč měsíčně. 

To že je někdo nemocný neznamená automaticky, že má nárok na příspěvek. Nárok na příspěvek je posuzován sice dle zdravotního stavu, ale v příčinné souvislosti s nesoběstačností z něj plynoucí, a především se musí jednat o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem je dle zákona zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok, a který omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb. Což je tedy stav, který trvá minimálně jeden rok, nebo je předpoklad, že i po dokončení veškeré léčby a rehabilitace bude trvat déle než rok.

Stává se, že i když je senior závislý na každodenní pomoci druhé osoby, ale přesto o příspěvek na péči nežádá ať z důvodu, že od nikoho (státu) nic nechce, nebo že má dostatek vlastních finančních prostředků.  I v tomto případě se  může příspěvek na péči hodit, pokud by žádal o umístění do pobytového sociálního zařízení, např. do domova pro seniory či pro osoby se zdravotním postižením. Většina, převážně státních, zařízení vychází při posuzovaní žádosti o umístění mimo jiné i z toho, zda má žadatel přiznaný PnP a v jaké výši, či zda o něj má již zažádáno.

Kdy je dobré zažádat o příspěvek na péči |

 


Chystáte se o někoho pečovat? Hodí se znát pár zákonů

Neztratit v péči vlastní život předpokládá, že znáte svůj vlastní status jako pečující

Co jsou odlehčovací služby a kdy je využít

Sdílet péči je způsob jak předejít vyhoření

Oba rodiče už nejsou schopní se o sebe postarat

Stupeň závislosti na péči 2-4

Maminka dostává demenci / Alzheimera

Stupeň závislosti na péči 2-4

Maminka má úraz a končí v LDN

Stupeň závislosti IV

V jakém případě zvolit hospic?

A jak vybrat ten správný

Kdo může disponovat s příspěvkem na péči

Jak je to s výplatou příspěvku v případě hospitalizace seniora

Kdy je dobré zažádat o příspěvek na péči

Proč se někdy hodí mít zažádáno, i když si myslíte, že to nepotřebujete

Poslední chvíle

Co je nakonec to nejdůležitější?

Příspěvek na péči

proč je důležité si ho vyřídit včas a jak to udělat

Na začátku a na konci je to stejné

Proč jsou lidé 90+ jako miminka a zaslouží si stejnou lásku a péči

Pomoc pro seniory

Jak pomoci tatínkovi, který si myslí, že i v osmdesáti zvládne všechno sám

Když odejde celoživotní partner

Jak zvládnout situaci, kdy jsem najednou na všechno sám