Asociace péče o seniory

Lidé

Lukáš Stehno, prezident Asociace péče o seniory

Lukáš Stehno se věnuje práci pro Asociaci od roku 2013. Zaměřuje se na poradenství pro členy, setkává se s potencionálními novými členy, vede jednání s politiky na všech úrovních. Je autorem vize Asociace péče o seniory a spolu se svými kolegy usiluje o její naplnění. 

Mgr. Kristýna Hypšová, viceprezidentka

Kristýna Hypšová má na starosti výměnu informací mezi členy a Asociací, pomáhá členům při komunikaci s úřady, zaštiťuje dárcovský program a jedná za Asociaci s jejími partnery.