Asociace péče o seniory

Lidé

Lukáš Stehno, prezident Asociace péče o seniory

Lukáš Stehno se věnuje práci pro Asociaci od roku 2013. Zaměřuje se na poradenství pro členy, navštěvuje potencionální nové členy, vede jednání s politiky na všech úrovních. Je autorem vize Asociace péče o seniory a spolu se svými kolegy usiluje o její naplnění. 

Mgr. Kristýna Hypšová, viceprezidentka

Kristýna Hypšová má na starosti výměnu informací mezi členy a Asociací, pomáhá členům při komunikaci s úřady, zaštiťuje dárcovský program a jedná za Asociaci s jejími partnery.

Bc. Martina Trnková, asistentka

Administrativní oporou týmu je Martina Trnková. Jako asistentka podporuje APEOS v oblasti lobbingu - domlouvá schůzky, připravuje podklady na jednání, dokumentuje schůzky, dotahuje výstupy. Při přijímání nových členů připravuje veškeré potřebné dokumenty. Má pod sebou správu asociačního e-mailů, webu, řeší požadavky členů. 

Bc. Lucie Voženílková, účetní

 Asociace spolupracuje s paní Lucií Voženílkovou, jež má bohatou praxi s vedením účetnictví spolků.  Dokáže poradit s daňovým přiznáním i jednotlivým asistentům sociální péče, a proto členové Asociace hojně využívají její poradenství.