Asociace péče o seniory

Návštěva analytického odboru kanceláře prezidenta republiky

Dne 7. března 2016 se zástupci Asociace sešli s vedoucím odboru analytického kanceláře prezidenta ČR panem Mgr. Radkem Augustinem, aby diskutovali o situaci v oblasti sociální péče o seniory.

Z této návštěvy byl pořízen zápis, k němuž připojil své stanovisko i poradce prezidenta Miloše Zemana, bývalý ministr práce a sociálních věcí pan František Koníček.

 

Ve svém vyjádření, které přikládáme, mimojiné uvedl:

"V uvedeném zápise z jednání jsou skutečně uvedeny poměrně závažné skutečnosti, které v současné době brání tomu, aby byla poskytována seniorům nebo jejich části sociální péče bez existence registrace u příslušných krajských úřadů. V tomto směru lze dát za pravdu Asociaci a argumenty, které uvádí, jsou naprosto relevantní. Je třeba si uvědomit, že pokud by stát trval na poskytování sociálních služeb ve smyslu 108/2006 Sb. o sociálních službách ve smyslu, že připouští pouze registrované subjekty či osoby blízké, pak lze tento výklad považovat za neúplný a v rozporu s dikcí zákona....

... existuje zoufalý nedostatek volných míst nebo je takové umístění seniora do tohoto zařízení mimo jeho finanční možnosti. Navíc je kapacita těchto zařízení zcela závislá na objemu finančních prostředků pravidelně poskytovaných MPSV/ kraji právě na tento druh sociální péče. Pokud by skutečně reálně existoval dostatek kapacit v těchto zařízeních, pak by ani neexistovala nerudovská otázka „Kam s ním“?"

 

Celé znění vyjádření i zápisu z jednání je k dispozici ke stažení níže.

Europoslanec Petr Mach podpořil členy APEOS na jejich první konferenci

18.4. 2015

"Poslanec Evropského parlamentu a předseda Strany svobodných občanů Petr Mach se v sobotu 18. dubna 2015 zúčastnil v Pardubicích první celorepublikové konference Asociace penzionů pro seniory ČR. Asociace sdružuje soukromé poskytovatele domovů pro seniory.

Soukromé penziony pro seniory se nedávno staly terčem ataku ombudsmanky Anny Šabatové. 

Petr Mach k tomu uvádí:
„Penziony pro seniory dělají záslužnou práci. Dokážou fungovat na rozdíl od státních a krajských zařízení bez dotací. Dokázaly najít cestu, jak poskytovat služby v prostředí, kde zákon o sociálních službách reguluje ceny sociální péče. Útok ombudsmanky Šabatové považuji za ideologický a předpojatý proti soukromému podnikání.“

Prezident asociace Lukáš Stehno říká:
„Jediné, o co v tuto chvíli usilujeme, je legislativní změna, která povede k uznání naší existence v demokratickém státním systému."

 

Zdroj: https://web.svobodni.cz/clanky/petr-mach-podpori-soukrome-penziony-proti-ombudsmance-sabatove 

Počet penzionů roste

5plus2, 29.04.2016

Reportáž z členského zařízení v Novém městě nad Metují.

Odpovědi pro ČT 24

Na otázky pro informační servis České televize odpovídal prezident Asociace Lukáš Stehno

 

•             Kolik subjektů v současné chvíli sdružujte?

Dnes máme 12 členů

•             Co je hlavní náplní činnosti APEOS?

Naše asociace sdružuje zařízení, která nemají zájem o registraci pod krajskými úřady. Školí standardy Sanatory, poskytuje poradenství při zakládání a pomáhá s běžnými provozními případy. Připomínkuje zákony týkající se sociálních služeb a komunitního bydlení.

•             Jaké jsou podle vás hlavní důvody, že se někteří poskytovatelé sociálních služeb neregistrují?

Hlavním problémem registrace jsou podmínky, které musíte pro registraci splnit a následná spolupráce s krajskými úřady a MPSV. Když dodržíte všechny stavební nařízení a stav zaměstnanců, tak jak registrace vyžaduje, tak ještě než své zařízení začnete provozovat, jste plně závislí na okamžité dotaci registrujícím orgánem. Ale přitom dotace není nároková, což znamená, že ji každý nedostane a pokud i dotaci na rok získáte, tak nikdy nevíte v jaké výši a další rok musíte doufat znovu, že budete mít štěstí. Registrace pod krajským úřadem nedává vůbec žádnou záruku kvality péče, pouze staví registrovaná zařízení do podřízeného postavení. A to je asi hlavní důvod, proč existuje naše asociace a stále se rozrůstá. Nikdo z nás nemá zájem o takový způsob spolupráce.     

•             Bylo by možné ve zkratce popsat princip tzv. Sanatory?

Standarty Sanatory začali vznikat v roce 2014 a to po dohodě všech členů. Naše Asociace se řídí heslem „pořád sami sebou“, čímž je myšleno, že každý z nás má právo být sám sebou, i když už je nemohoucí a závislý na podpoře druhých lidí, a nebo je tím, který těmto nemohoucím lidem pomáhá. A právě z této podstaty vycházejí naše standarty. Jsou v nich popsané postupy, jak správně pomoc poskytovat, ale zároveň dbá na to, aby ten který pomáhá, nezapomínal i sám na sebe.

•             Jakým směrem by se podle vás měla vyvíjet legislativa, aby byla z vašeho pohledu spravedlivější? A vnímáte nějaký posun v dialogu o změně legislativy?

Myslím si, že je důležité, aby tady byl základní stupeň sociálních služeb, který je řízen státem. Ale taky zde musí být možnost rozvoje těchto služeb v rámci obcí a sdružení, které vycházejí z potřeb obyvatel konkrétních regionů. Jsem přesvědčen, že je nespravedlivé, aby všichni naši senioři, kteří celý svůj produktivní život platili sociální pojištění, měli rozdílnou možnost následně čerpat sociální služby. V našem případě se jedná například o fakt, že náš sociální systém je schopen vyhovět pouze jednomu ze tří seniorů, kteří si podají žádost o umístění. Další dva musejí umřít doma nebo v nemocnici a mnohdy opuštěni. Tak jak je nastavena registrace dnes, není do budoucna nejmenší šance na změnu. Asociace péče o seniory představuje možnost, jak tuto nerovnováhu napravit. Myslím si, že by MPSV mělo více komunikovat s naší organizací. Přeci jen máme za ta léta praxe prokazatelně lepší výsledky s financováním našich zařízení bez dotací. Rádi se i podělíme s ostatními zkušenostmi, třeba i s kvalitou péče.   

 

•             Stalo se, že by byl nějaký subjekt vyloučen z vaší organizace, např. kvůli špatným tamním podmínkám?

Ne.

•             Pomáháte členům s řešením pokut ze strany státu?

Ano, pomáháme všem našim členům se správními řízeními. Monitorujeme pečlivě každé z nich a necháváme si vypracovat i právní rozbory. Často narážíme na nekompetentnost úředníků, kteří neumějí ani přesně popsat, v čem spočívá podle nich porušení zákona. Pomáháme v odvolacích řízeních vysvětlit, že členové naší Asociace neporušují Zákon o sociálních službách ani žádný jiný, pokud se chovají v souladu s doporučením, které jim dáváme. Naopak, jsme přesvědčeni, že členové Asociace péče o seniory naplňují Zákon o sociálních službách, jak byl původně zamýšlen.