Asociace péče o seniory

Návštěva na analytickém odboru prezidenta Republiky

Návštěva na analytickém odboru prezidenta Republiky |

Dne 7. března 2016 se zástupci Asociace sešli s vedoucím odboru analytického kanceláře prezidenta ČR panem Mgr. Radkem Augustinem, aby diskutovali o situaci v oblasti sociální péče o seniory.

Z této návštěvy byl pořízen zápis, k němuž připojil své stanovisko i poradce prezidenta Miloše Zemana, bývalý ministr práce a sociálních věcí pan František Koníček.

Ve svém vyjádření mimojiné uvedl:

"V uvedeném zápise z jednání jsou skutečně uvedeny poměrně závažné skutečnosti, které v současné době brání tomu, aby byla poskytována seniorům nebo jejich části sociální péče bez existence registrace u příslušných krajských úřadů. V tomto směru lze dát za pravdu Asociaci a argumenty, které uvádí, jsou naprosto relevantní. Je třeba si uvědomit, že pokud by stát trval na poskytování sociálních služeb ve smyslu 108/2006 Sb. o sociálních službách ve smyslu, že připouští pouze registrované subjekty či osoby blízké, pak lze tento výklad považovat za neúplný a v rozporu s dikcí zákona....

... existuje zoufalý nedostatek volných míst nebo je takové umístění seniora do tohoto zařízení mimo jeho finanční možnosti. Navíc je kapacita těchto zařízení zcela závislá na objemu finančních prostředků pravidelně poskytovaných MPSV/ kraji právě na tento druh sociální péče. Pokud by skutečně reálně existoval dostatek kapacit v těchto zařízeních, pak by ani neexistovala nerudovská otázka „Kam s ním“?"