Asociace péče o seniory

Návštěva vedení Asociace na Komisi seniorů v Horní Radechové

První kontakt za rok s našimi členy nás moc potěšil

Návštěva vedení Asociace na Komisi seniorů v Horní Radechové |

Horní Radechová, sobota 10.4.

Vedení Asociace péče o seniory se vypravilo za svými členy- seniory a seniorkami ze spolku Filoména v Horní Radechové na Náchodsku.

Návštěva se nejprve podrobila antigenním testům, a teprve pak se mohla setkat (s již očkovanými) členy spolku. V sobotu dopoledne zde probíhalo zasedání komise seniorů. Ta ve spolku funguje jako komunikační kanál členů směrem k vednení spolku. Senioři tak předsedovi, kterým je pan Jiří Vanický, sdělují svá přání, náměty a připomínky a aktivně se tak zapojují do chodu spolku.

Účelem komise je i budování vztahů mezi členy, kteří se ve spolku chtějí cítit jako doma a k tomu taky patří dobře znát svoje sousedy. 

Prezident Asociace péče o seniory Lukáš Stehno na návštěvě členům poděkoval za jejich účast a připomněl, že díky komisi mohou vytvářet a ovlivňovat prostředí v němž žijí podobně jako členové dalších spolků po celé ČR. V naší Asociaci je jich sdruženo celkem osm, ale jsou jich desítky dalších. 

Asociace za svými členy nepřijela s prázdnou. Senioři a seniory přijali dárky, tkeré pro ně v dobrovolné sbírce shromáždili zaměstananci společnosti ELEKTROTRANS. Ti také každému seniorovi napsali povzbudivý vzkat. Milá slova, plná optimismu, která jsme si společně na komisi přečetli byla asi ten nejhezčí dárek. Pro seniory je důležité vědět, že na ně někdo myslí. Všichni už se těšíme, až budeme moci do našich spolků pustiit návštěvy a naši členové se tak opět setkají se svými blízkými. 

Vyhlížíme jaro a teplé dny a doufáme, že to už budem brzy! Náveštěva v Horní Radechové byla první vlaštovkou. Snad se budeme moci brzy setkat i ostatními našimi členy. Děkujeme za milé přijetí!

 

Kristýna Hypšová

Lukáš Stehno

Návštěva vedení Asociace na Komisi seniorů v Horní Radechové
Návštěva vedení Asociace na Komisi seniorů v Horní Radechové
Návštěva vedení Asociace na Komisi seniorů v Horní Radechové