Asociace péče o seniory

Pomoc pro seniory

Jak pomoci tatínkovi, který si myslí, že i v osmdesáti zvládne všechno sám

Na sklonku života bývá pro některé lidi těžké připustit si, že potřebují pomoc. Zvlášť, když byli celí život soběstační, vybudovali kariéru, vychovali děti, nashromáždili majetek. Přijmout pomoc je pro některé známkou slabosti, kterou si nechtějí připustit. 

Pvrním krokem, jak podpořit své rodiče nebo prarodiče je věnovat jim čas. Vaši blízcí ocení popovídání a návštevu víc, než kdybyste jim uklidili nebo umyli okna.  Na to, abyste pro ně zajistili další potřebné si můžete zajistit pomoc zvenčí, která vás může zastoupit v praktických věcech důležitých pro chod domácnosti. Financovat ji můžete z příspěvku na péči, což je dnes běžná věc a stát tak oceňuje lidi, kteří se i ve vysokém věku dokáží o sebe postarat doma a nemusí využívat pobytová zařízení, která vyjdou veřejný rozpočet mnohem dráž. 

Argumentovat můžete i tím, že pokud se například babička stará o svého partnera, je to odměna za to, že pracuje v domácnosti- vaří, pere, uklízí, nakupuje a shání manželovi léky a zařizuje lékaře. Dědeček by pak mohl uznat, že jeho paní si odměnu tvrdě odpracuje a svolit k sepsání žádosti o příspěvek na péči o svou osobu.

Když pomůžete s vyřízením žádosti, ulehčíte svým prarodičům ještě více, protože nemusí nikam chodit a nic zařizovat. Sociální šetření, které má zjistit stupeň potřebné péče probíhá přímo doma. 

Objednává se na Úřadu práce- oddělění sociálních služeb a příspěvku na péči (pozor může sídlit v jiné budově než oddělení zaměstanosti). Je třeba najít referentku, která má podle prvního písmena z příjmení dotyčného na starosti. Zde také získáte formulář pro žádost o příspěvek na péči. Je možné ho vyplnit i on-line.

Samotné řízení o přiznání příspěvku na péči trvá několik měsíců, potom, co Úřad práce rozhodne o přidělení stupně závislosti (1-4), pošle příslušnou částku od data podání žádosti zpětně. Schválený příspěvek na péči je také podmínkou pro přijetí do pobytových zařízení sociálních služeb v případě, že by se situace seniora náhle zhoršila. Proto je dobré být na takovou situaci předem připraven a příspěvek (i v nejnižším stupni závislosti rodičům nebo prarodičům vyřídit.) 

Důležité je, že osoba pečující nesmí být sama příjemcem příspěvku na péči. Pokud tedy máte postavenou péči o jednoho z rodičů tak, že se o něj stará partner, který by sám příspěvek potřeboval, je na místě zvážit pomoc zvenčí. Buď pomáhá někdo z rodiny nebo sousedů. Příspěvek na péči by měl vždy připadnout tomu, kdo pečuje v takovém poměru, kolik času péčí stráví.

V případě prvního stupně závislosti se jedná o výpomoc s nákupy, úklidem, běžných chodem domácnosti, na který už senior sám nestačí. U druhého stupně závislosti už je to pomoc se zajištěním jídla (vaření), hygienou, oblékáním atd. V případe stupňů závislosti 3 a 4 už jde o člověka, který vyžaduje téměř nepřetržitou péči se všemi základními potřebami a většinou i speciální polohování proti vzniku dekubitů u trvale ležících. 

Všechny tyto typy závislosti se dají zvládnout v domácím prostředí, ale je třeba se na to důkladně připravit. Zejména vhodně pokrýt veškerý čas, který je třeba péči věnovat tak, aby se pečující vystřídali. Nabrali sílu, věnovali se vlastnímu životu a rodině. Je iluzorní myslet si, že takto náročnou péči zvládne dlouhoodbě jeden člověk. 

Jako společnost jsme se dostali do zcela nové situace. Poprvé máme takovou délku dožití, která nám umožňuje vídat naše pravnoučata, jak jdou na střední nebo dokonce na vysokou školu. Nebude trvat dlouho a zcela bežné se stanou rodiny o více než čtyřech generacích. Není žádná ostuda nechat si v péči o sebe nebo svoje rodiče pomoci. Dnešní šedesátníci a sedmdesátníci jsou první, kdo se potkává s realitou, že jejich rodiče žijí, ještě když oni sami jsou třeba již dvacet let v důchodu. Ti, kteří by si měli odpočinout po celoživotní dřině čeká ještě mnohem náročnější úkol. Starat se každý den o dospělého člověka, který často potřebuje stejně intezivní péči jako malé dítě. To je veliká výzva a zvládneme ji jenom, když budeme o tomto tématu mluvit, vzájemně si pomáhat a sdílet zkušenosti. K tomu slouží tento náš blog i školení pro pečovatele, které jako APEOS připravujeme. 

 

 

 

Pomoc pro seniory |

 


Na začátku a na konci je to stejné

Proč jsou lidé 90+ jako miminka a zaslouží si stejnou lásku a péči

Spolek pro seniory

řešení, jak nebýt na stará kolena sám

Pomoc pro seniory

Jak pomoci tatínkovi, který si myslí, že i v osmdesáti zvládne všechno sám

Když odejde celoživotní partner

Jak zvládnout situaci, kdy jsem najednou na všechno sám