Asociace péče o seniory

Postupy péče o seniora

Asociace péče o seniory vytvořila soubor postupů v nejdůležitějších oblastech, s nimiž se pečující o seniora setkává na denní bázi. Základy péče o seniory SANATORY, jak se postupy APEOS jmenují, napsala zdravotní sestra Jana Tichá a prezident Asociace Lukáš Stehno v roce 2015, revidovány byly znovu na konci roku 2019. Jejich platnost ověřuje praxe v členských zařízeních Asociace, kde podle nich poskytují péči asistenti sociální péče vyškolení zdravotníky.

Pro účely kurzů pečujících v domácím prostředí upravila Základy péče SANATORY MUDr. Sára Víchová, která podle nich také přednáší.

Základy péče o seniory SANATORY jsou k dispozici všem zájemcům, sepsány odborníky a určeny nejširší laické veřejnosti. Pokrývají devět témat:

  1. Zdravotnické minimum
  2. První pomoc
  3. Péče o pacienta s cukrovkou
  4. Hygienická péče
  5. Polohování
  6. Prevence dekubitů a péče o seniora s dekubity
  7. Výživa seniorů
  8. Péče o vstupy
  9. Komunikace seniorů a pečujících
  10. Komunikace s umírajícím a péče o mrtvé tělo

Základy péče o seniory vám pomohou zvládnout v pohodě každý den péče o seniora v klidu, bezpečně a pohodlně.