Asociace péče o seniory

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je opakující se dávka, v roce 2023 se jedná o částku devětset korun, která má pokrýt náklady na dojíždění k lékaři. Senioři často navštěvují různé specialisty a proto se tato dávka většinou vyřizuje současně s žádostí o příspěvek na péči. (Také na Úřadě práce)

Doplňkem, k příspěvku na mobilitu je karta ZTP (Zdravotně tělesně postižený). Ta umožňuje parkovat na vyhrazených místech pro invalidy a pomáhá tak seniorů a jejich doprovodu při pohybu po zdravotnických zařízeních.

Příspěvek na mobilitu |

 


Chystáte se o někoho pečovat? Hodí se znát pár zákonů

Neztratit v péči vlastní život předpokládá, že znáte svůj vlastní status jako pečující

Co jsou odlehčovací služby a kdy je využít

Sdílet péči je způsob jak předejít vyhoření

Oba rodiče už nejsou schopní se o sebe postarat

Stupeň závislosti na péči 2-4

Maminka dostává demenci / Alzheimera

Stupeň závislosti na péči 2-4

Maminka má úraz a končí v LDN

Stupeň závislosti IV

V jakém případě zvolit hospic?

A jak vybrat ten správný

Kdo může disponovat s příspěvkem na péči

Jak je to s výplatou příspěvku v případě hospitalizace seniora

Kdy je dobré zažádat o příspěvek na péči

Proč se někdy hodí mít zažádáno, i když si myslíte, že to nepotřebujete

Poslední chvíle

Co je nakonec to nejdůležitější?

Příspěvek na péči

proč je důležité si ho vyřídit včas a jak to udělat

Na začátku a na konci je to stejné

Proč jsou lidé 90+ jako miminka a zaslouží si stejnou lásku a péči

Pomoc pro seniory

Jak pomoci tatínkovi, který si myslí, že i v osmdesáti zvládne všechno sám

Když odejde celoživotní partner

Jak zvládnout situaci, kdy jsem najednou na všechno sám