Asociace péče o seniory

Pro firemní dárce (CSR)

Asociace péče o seniory (APEOS) spolupracuje s nadacemi a společnosmi, které mají svůj program společenské odpovědnosti. Firmám je většinou sympatická soběstačnost našich členů, která může být inspirací i pro ostatní. Pomáháme seniorům a pečujícím zůstat pohromadě, i když někdo z rodiny potřebuje nepřetržitou péči.

V roce 2023 se soustředíme na tyto tři projekty:

1. Sociální poradenství pro seniory a pečující

2. Projek KODUS- komunitní dům seniorů s podporou Ministerstva pro místní rozvoj

3. Legislativa- změna Zákona o sociálních službách ve prospěch neformálních pečujících

 

Můžete nám pomoci přímým darem na naši činnost. Nebo se rádi zapojíme do Vašich projektů na podporu seniorů a pečujících. Neváhejte nás proto kontaktovat na níže uvedeném kontaktu.

 

Číslo účtu: 2700824026/2010

Kontakt pro fundraising APEOS: Mgr. Kristýna Hypšová, hypsova@apeos.cz tel.: 778 766 215

 

V roce 2022 podpořila  vznik sociálního poradenství pro seniory a pečující společnost   ČEPS, a.s.

Díky daru 100 000 Kč jsme mohli v Asociaci péče o seniory udělat šetření v místě vzniku budoucí sociální služby. Pomocí pozorování, rozhovorů se seniory, jednání s místní samosprávou v Pardubicích a průzkumu dostupnosti terénních sociálních služeb jsme dokázali nadefinovat přesné parametry sociální služby. Víme už přesně jak pomoci lidem zůstat co nejdéle doma ve svém prostředí i při potřebnosti péče. Tato nová služba je unikátní systematickým kombinování sociálné služby, péče rodiny a sousedské výpomoci. Senioři tak zůstávají uvnitř svojí komunity a nejsou v závěru života vytrženi ze svého prostředí. 

Děkujeme! Více o projektu spolupráce s ČEPS najdete zde

 

Asociaci péče o seniory podporuje společnost ELEKTRORANS, a.s.  Více o spolupráci najdete zde.

APEOS děkuje svým dárcům, kteří podpořili naše seniory v během pandemie v roce 2020