Asociace péče o seniory

Působení v Hospodářské komoře České republiky

Asociace péče o seniory(APEOS) je součástí Hospodářské komory České republiky jako oborové společenstvo. APEOS je členem profesní unie služeb a také se angažuje v Legislativní sekci. Díky těmto aktivitám jsme součástí připomínkového řízení nových zákonů a novel stávajících.

Prostřednictvím prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého se můžeme obracet přímo na členy vlády a jednotlivá ministerstva, čehož jsme už také využili. Členové naší Asociace jsou Hospodářskou komorou informování o důležitých událostech ve veřejném životě včetně přehledu dotačních titulů a dalších zajímavých příležitostí.

Logo Hospodářské komory si mohou členové Asociace péče o seniory umístit na své webové stránky a tištěné materiály. Pravidelně také dostávají zpravodaj Komora, který v případě jejich zájmu chodí na jejich poštovní adresu.