Asociace péče o seniory

Působení v Hospodářské komoře České republiky

Asociace péče o seniory (APEOS) je součástí Hospodářské komory České republiky jako oborové společenstvo. APEOS je členem profesní unie služeb a také se angažuje v Legislativní sekci a Sekci Zdravotnictví a sociálních služeb. Díky těmto aktivitám jsme součástí připomínkového řízení nových zákonů a novel stávajících.

Prostřednictvím prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého se můžeme obracet přímo na členy vlády a jednotlivá ministerstva. 

 

Jednota pro deinstitucionalizaci (JDI)

V červnu 2020 byla Asociace péče o seniory přijata za řádného člena JDI. Mezi jinými organizacemi, které se zasazují o zrušení velkokapacitních ústavů pro děti i dospělé (s různým typem hendikepu) zastupujeme hlas svéprávných seniorů, kteří chtějí závěr svého života strávit v komorním – domácím prostředí. Věříme, že izolovaná zařízení na okrajích velkých sídel s kapacitou vyšších desítek až stovek lidí odporují smyslu komunitního života, který prosazujeme jako prospěšný pro všechny generace.

Více na stránkách JDI: http://jdicz.eu/