Asociace péče o seniory

Říjen měsíc seniorů

aneb slavíme všichni

Říjen měsíc seniorů |

1.       října 2022 Mezinárodní den seniorů a seniorek

O seniorech většina z nás přemýšlí jako o homogenní skupině lidí se stejnými vlastnostmi a problémy. V naší kultuře je stáří vykreslováno jako ponurá část života zatížená strádáním, samotnou a pocity nepotřebnosti. Jak ale správně podotkla Simona Bagarová, zakladatelka organizace Mila, která na podporuje profesionální pečující v ČR, stáří začíná mnohem dřív, než si myslíme a sklízíme při něm plody, které jsme pěstovali celý život.

Vlastně se dá říct, že seniorem se člověk stává v okamžiku, kdy přestane být juniorem. Ve firemní kultuře toto označení s sebou nese samé „výhody“. Senioři mají vetší kancelář, vyšší plat, více zodpovědnosti a početný tým juniorů pod sebou. V životě jsme ale senioři, když se dokážeme postarat sami o sebe a své děti, případně další členy rodiny a vytvářením těchto celoživotních vazeb a vztahů se tak připravujeme na dobu, kdy se někdo v závěru našeho života postará o nás.

Sebelepší sociální služby nenahradí milou pozornost a zájem vlastních dětí a vnoučat, výměnu ingrediencí a receptů se sousedy, možnost zajít si shlédnout utkání do oblíbeného sportovního klubu, kde se potkáme s přáteli.

Existují studie, které zkoumají aspekty šťastného stáří v různých kulturách od Japonska, přes ostrov Santorini v Řecku až po USA, kde šťastná komunita, která se umí postarat o všechny své členy, dala vzniknout pojmu Rosato efekt, podle soudržného městečka italských imigrantů.

Všechna tyto místa mají společně to, že se v nich pěstují vztahy napříč širokými rodinami, sousedské tlachání ve veřejném prostoru a přes ploty zahrádek, což spolehlivě odhalí každého člena komunity, který potřebuje pomoct. Nikdo tak nezůstává osamocen, izolován ve svém bytě, aby tam v nejhorším případě sám zemřel a zůstal nikým nepovšimnut.

Těmto rituálům pospolitosti se dá věnovat na různé úrovni, čím více jich máte, tím máte větší pravděpodobnost spokojeného stáří. A tak si k mezinárodnímu dni seniorů přejme, abychom si měli vždy od koho půjčit vajíčko, věděli, že se bratranec žení a kolik má dětí a znali svoje sousedy v ulici jménem. Protože, když vás jako první napadne…mezinárodní den seniorů, to se mě netýká…tak hádejte co?

My všichni jsme senioři. Tak všechno nejlepší!

Za tým APEOS 

Kristýna Hypšová