Asociace péče o seniory

Senát projedná poslaneckou novelu Zákona o sociálních službách

APEOS prosazuje změnu na podporu pečujících

Senát projedná poslaneckou novelu Zákona o sociálních službách |

29. 9. 2021

Do Senátu Parlamentu ČR dnes dorazil návrh na komplexní změnu Zákona o sociálních službách. Nejedná se o vládní novelu, kterou jsme jako Asociace připomínkovali již na začátku roku 2020. Tu se paní ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové nepodařilo předložit na vládě.  

Iniviativy se tedy chopila předsedkyně Výboru pro sociální politiku Jana Pastuchová (ANO). Podle vlastních slov se jí podařilo"vyzobat" všechny návrhy z vládní novely, na kterých byla shoda. To je pravda jenom z části. Na projednávání ve Výboru pro sociální politiku, což probíhalo několikrát on-line a mohli se k němu připojit různí lidé, kteří mají k tématu co říci, se ukázalo, že shoda panuje jen mezi MPSV a zástupci poskytovatelů sociálních služeb.

Mohlo by se zdát, že zájmy poskytovatelů sociálních služeb a klientů se shodují a co je dobré pro sociální služby je dobré i pro lidi, kteří je potřebují. Z výpovědí samotných klientů, co na Výboru vysoupili,  vyšlo najevo, že to tak vždycky není. 

Zástupce klietnů služeb a samotní klienti se proti navrhovaným změnám Zákona ohradili, protože míří k větší centralizaci (např. slučováním služeb pečovatelská služba a osobní asistence), a zmenšují autonomii samotných klientů (odejmutí 85% příjmu klientům služby chráněné bydlení). 

Asi největším problémem pro klientské organizace byl fakt, že s nimi poslanecký návrh zákona nebyl konzultován. To můžeme potvrdit. Naší vlastní iniciativou se podařilo do druhého čtení skrze místopředsedkyni Pirátů Olgu Richterovou prosadit změnu §14a, který umožňoval seniorům a jejich  pečujícím zachovat příspěvek na péči i v případě delší hospitalizace než jeden měsíc. 

Bohužel náš návrh neprošel třetím čtením. Chybělo asi 30 hlasů. Proto jsme požádali Senát o vrácení této Novely k dalšímu projednání a budeme dále pečlivě sledovat osud této novely Zákona o sociálních službách.

Stejně jako změna, která prošla ve zkráceném řízení v srpnu a bude znamenat dorovnání příspěvku na péči sociálním službám na stejnou částku jako mají příjemci v domácnostech, i tato novela je namířena na podporu sociálních služeb. Sociální služby jsou důležité a je správné je podporovat, ale je třeba mít na paměti i klienty a jejich neformální pečující, o které se systém sociálních služeb opírá. 

Zatím je podpora pečujících doma jen v prohlášeních politiků a úředníků MPSV a fakticky k ní dochází zcela minimálně. 

Děkujeme všem politikům, kteří to mají jinak a pečující pro ně nejsou neviditelní. Neformální pečující si zaslouží úctu a pozornost celé společnosti. 

Kristýna Hypšová, viceprezidentka APEOS