Asociace péče o seniory

Hygienická péče

4.

Potřeba čistoty, hygieny je pro člověka základní biologickou potřebou. U každého člověka je potřeba hygieny individuální. To, co pro jednoho člověka může být dostatečná péče o čistotu těla, může jiný považovat za nedostačující. Provádění hygieny je předpokladem pro pocit osobní pohody a tím zasahuje i do oblasti potřeb psychologických.

Hygiena je poskytována dle aktuálních potřeb každého klienta, pro pečující je důležité vědět, které hygienické činnosti zvládne senior sám a při kterých je nutné mu pomoci.


Klady správné hygienické péče 

 • biologické – odstraňuje mikroorganizmy, sekrety a exkrety z těla, brání vzniku infekce a následných komplikací, udržuje kůži v dobrém stavu
 • psychologické – navozuje pozitivní emoce, pocit spokojenosti, napomáhá relaxaci a uvolnění
 • sociální – vytváří příjemné prostředí, je předpokladem pozitivních vztahů

 Faktory ovlivňující hygienickou péči

 • biologické – věk, pohlaví, stav, neporušenost a typ kůže (zvýšená tělesná teplota, dekubity), nemoc, pohybová aktivita
 • psychické – nálada, momentální citové rozpoložení klienta, nároky na potřebu hygieny, prostředí (intimita, klid)
 • sociální – výchova, hygienické návyky, prostředí
 • prostředí – teplo, zima

Druhy hygienické péče 

 • celková koupel na lůžku
 • celková koupel ve sprše, v koupelně
 • péče o dutinu ústní
 • péče o vlasy, nehty
 • holení

Mytí rukou před hygienou klienta

Asistent péče vždy před i po výkonu umyje řádně ruce teplou vodu a mýdlem, ruce utírá do čistého ručníku (papírové utěrky).

Celková koupel na lůžku


Slouží k zajištění osobní hygieny, dosažení pocitu tělesné a psychické pohody,udržení a zlepšení ochranné funkce kůže. Zejména pa vede k prevenci vzniku dekubitů. Případně může posloužit jako trénink soběstačnosti klienta.


Do celkové koupele na lůžku patří

 • hygiena horní a dolní poloviny těla
 • péče o vlasy , o nehty, vousy
 • hygiena genitálu
 • péče o kůži
 • péče o chrup a dutinu ústní a zubní náhradu
   

Pomůcky

ochranné rukavice
doporučený je ochranný oděv (jednorázová nebo prací zástěra) pro asistenta péče
dvě barevně rozlišená umyvadla, na horní a dolní polovinu těla
mýdlo
jednorázovou nebo žínku klienta
nádoba na oplach genitálu
podložní mísa
masážní emulze, pleťové mléko
hřeben
nůžky na nehty
kelímek na výplach dutiny ústní
kartáček na zuby
pasta na zuby
brčko na pití
nádobka na odkládání použitých pomůcek, například emitní miska
glycerinové tyčinky na ošetření dutiny ústní
u mužů pomůcky na holení
ručníky
osobní a ložní prádlo
příslušná dokumentace
nádobka a kartáček na protézu
Čistící tablety
Lepidlo na protézu

Asistent péče, který koupel provádí, pohovoří s klientem o plánované koupeli. Vlídně mu vysvětlí postup a zajistí klientovi dostatečné soukromí. Ověří, zda klient netrpí alergií na hygienické prostředky. Výkon se považuje za ukončený, zápisem do dokumentace. Doma například do kalendáře.

 

Postup při celkové koupeli na lůžku

 1. Oznámíme dotyčnému, že chystáme koupel a co všechno budeme dělat (např. mýt vlasy, ostříhat nehty, oholit apod.
 2. připravíme a zkontrolujeme pomůcky k hygieně
 3. připravíme si umyvadlo s vodou teplou dle přání klienta na horní část těla
 4. řádně si umyjeme ruce
 5. oblečeme si ochranné pomůcky
 6. zajistíme soukromí klienta (zavřeme dveře, okna)
 7. odstraníme deku, polštář a další pomůcky z lůžka na přistavenou židli, uvolníme základ lůžka
 8. svlékneme klientovi osobní prádlo
 9. nenecháme klienta celého svlečeného, kryjeme vždy tu část těla, kterou nemyjeme
 10. omyjeme obličej žínkou a čistou vodou bez mýdla
 11. provedeme hygienu horní části těla, umyjeme záda a namasírujeme emulzí
 12. na horní polovinu těla oblékneme pacientovi čisté osobní prádlo
 13. vyměníme umyvadlo a vodu a provedeme hygienu dolní části těla
 14. genitál omyjeme žínkou a mýdlem nebo provedeme oplach na podložní míse, vždy dodržujeme směr od spony stydké ke konečníku
 15. pokožku řádně osušíme, suchou pokožku promastíme a všímáme si změn či defektů
 16. v případě potřeby ošetříme defekty dle ordinace lékaře
 17. provedeme hygienu dutiny ústní (viz hygiena dutiny ústní)
 18. učešeme klienta a vyčistíme uši
 19. zkontrolujeme a ostříháme nehty
 20. převlékneme lůžko a uložíme klienta do vhodné polohy
 21. zkontrolujeme, popř. provedeme bandáže dolních končetin
 22. během výkonu podporujeme soběstačnost klienta
 23. zajistíme úklid a dezinfekci pomůcek

 .

Možné komplikace

bolest při pohybu
prochladnutí
nerespektování osobnosti klienta


Odlišnosti výkonu při sprchování klienta


Opět dostatečně vysvětlíme klientovi postup a smysl výkonu, také ho motivujeme ke spolupráci. Před sprchováním můžeme zajistit u klienta péči o dutinu ústní na pokoji, dle jeho zvyklostí a přání.

Přesuneme klienta z lůžka na kolečkové křeslo a odvezeme ho do koupelny, během převozu ho přikryjeme přikrývkou
oblékneme si ochranné pomůcky.
Svlékneme klientovi osobní prádlo, pokud jsme nebyli nuceni ze zdravotních důvodů, svléknout ho již na lůžku
Osprchujeme klienta – umyjeme mu vlasy, provedeme hygienu přední části těla v pořadí – obličej, krk, horní končetiny, hrudník, břicho, genitálie
Genitálie omyjeme žínkou a mýdlem, dodržujeme směr od spony stydké ke konečníku
Klienta poodsuneme na křesle a umyjeme mu záda, dovoluje – li to jeho zdravotní stav, postaví se a my je umyjeme ve stoje
Umyjeme dolní část těla klienta, dolní končetiny od prstů nohy až k tříslu
Pokožku řádně osušíme a všímáme si změn či defektů
Převezeme přikrytého klienta do pokoje
Uložíme klienta do čistě povlečeného lůžka, je – li to možné, zajistí druhý asistent péče.
Provedeme péči o kůži – masáž, ošetření kožních defektů
Oblékneme klientovi čisté osobní prádlo (když nebyl již oblečen ve sprše)
Usušíme hlavu, učešeme klienta a vyčistíme mu uši
Zkontrolujeme a případně ostříháme nehty
Dle potřeby provedeme bandáže dolních končetin a převazy defektů
Zajistíme polohu dle přání klienta, nadále polohujeme dle rozpisu doporučeném lékařem
Zajistíme úklid a dezinfekci pomůcek

 

Změny nebo defekty na kůži zapíšeme do informací por lékaře, stejně tak zaznamenáme provedenou koupel.


Péče o dutinu ústní

Účelem péče je zajištění osobní hygieny,dosažení pocitu tělesné a psychické pohody, prevence vzniku zánětlivých a plísňových onemocnění
 A v neposlední řadě trénink soběstačnosti klienta.

Pomůcky

 • ochranné rukavice
 • kelímek na výplach dutiny ústní
 • kartáček na zuby
 • pasta na zuby
 • brčko na výplach úst
 • nádobka na výplach úst, např. emitní miska
 • glycerinové tyčinky na ošetření dutiny ústní
 • ručníky
 • Klienta informujeme o výkonu, soběstačný klient provádí hygienu dutiny ústní sám, nebo jen s mírnou pomocí asistenta.
   

Postup u ústní hygieny seniora

 1. Upozrníme klienta na to, že se u něj chystáme provádět ústní hygienu
 2. připravíme a zkontrolujeme pomůcky
 3. oblečeme si ochranné pomůcky
 4. uložíme klienta do zvýšené polohy
 5. ložní prádlo můžeme chránit jednorázovou nebo igelitovou podložkou
 6. čistíme horní zuby od dásní dolů, dolní zuby od kořene nahoru, od zadních stoliček k řezákům, skusné plochy krouživými pohyby
 7. vyplachujeme ústa klienta dle jeho potřeby
 8. všímáme si změn a defektů v dutině ústní
 9. umělý chrup vyjmeme čtverci mulu do odkládací nádobky (např. emitní misky), umyjeme kartáčkem a pastou pod tekoucí vodou

Po ukončení výkonu ošetříme případné defekty nebo změny dle ordinace lékaře a vše zaznamenáme do dokumentace.

Možné komplikace

krvácení z dásní
bolest při výkonu
nedostatečná spolupráce klienta s asistentem, odmítání výkonu
 

Péče o vlasy


Péče o vlasy je vždy součástí hygienické péče. Soběstačný klient pečuje o své vlasy sám každodenně. U ostatních klientů toto provádí asistent péče po domluvě s klientem, dovoluje-li to jeho stav. Vlasy myjeme ve sprše nebo na lůžku.

Pomůcky k mytí vlasů na lůžku

 •  gumová podložka
 •  vlasový šampon
 •   hřeben
 •   ručník
 •   nádobu na oplach
 •   fén
 •   rukavice
 •   nafukovací bazének pro mytí vlasů

Postup při výkonu

  Vysvětlíme klientovi postup, jak budeme postupovat, připravíme si pomůcky na dosah ruky

 1. odstraníme polštář
 2. gumovou podložku dáme pod hlavu klienta na lůžko
 3. po umytí řádně spláchneme šampon
 4. odstraníme bazének
 5. vlasy vyfoukám
 6. provedeme záznam do dokumentace
 7. uklidíme pomůcky

 

Péče o nehty a vousy


Při celkové koupeli si asistent všímá délky a tvaru nehtů, hrozí totiž zarůstání. Pokud je třeba nehty ostříhat, je vhodné je předem namočit v teplé vodě. Nehty na rukou se stříhají do obloučku a nehty na nohou rovně. Při stříhání nehtů asistent podloží končetiny podložkou a nehty poté vyklepe do odpadu. Zvýšenou péči věnuje asistent nehtům u diabetiků, hrozí nebezpečí zánětu až amputace.  
Oholení vousů řadíme také k běžné hygienické péči. Provádíme dle zvyklostí a přání klienta. Používáme buď klientovi holící potřeby, nebo například jednorázové. Holení nasucho pomocí holicího strojku je pohodlné a pro klienta více komfortní.


 
Pomůcky

 •  žiletka
 • gel nebo pěnu na holení
 • rukavice
 •  vodu
 • štětičku


Postup při výkonu

 1. asistent nejdříve omyje klientovu tvář teplou čistou vodou
 2.  nanese štětičkou gel nebo pěnu na vousy
 3.  postupuje od krku ke tvářím, poté oholí vousy nad rtem a naposledy na bradě, nebo dle domluvy s klientem
 4.  asistent postupuje šetrně a pomalu, aby nedošlo k poranění klienta
 5. omyje zbylou pěnu a tvář osuší
 6. podle přání klienta nanese vodu na holení
 7.  uklidí pomůcky

 

Intimní hygiena a nakládání s inkontinenčními pomůckami

U lidí se stupněm závislosti 3- 4 a někdy i už od stupně 2 je třeba začít řešit potíže s močením a vyprazdňováním. Je to citlivá záležitost, zvláště v případech kdy se staráte o svoje rodiče nebo prarodiče. Nikomu nepřijde zvláštní vyměňovat pleny a starat se o vyměšování malých dětí, když se ale role obrátí a jsou to děti, kdo pečují o intimní partie svých rodičů a to je nezvyklá situace.

 

Pokud máte tu možnost nechat se v této péči nechat někým zastoupit, aby rodičům posloužil, využijte ji. Jinak je třeba dobře nastavit komunikaci kolem celé procedury tak, aby nebyla nepříjemná nikomu ze zúčastněných, jinak se to může negativně podepsat na vašem vztahu a i na zdravotním stavu toho, komu je péče poskytována. Lidé, kterým je nepříjemné řešit se svými blízkými záležitosti kolem vyměšování, záměrně omezují přísun tekutin i jídla, zadržují moč nebo stolici, což ji škodí.

 

Při správném postupu, který si snadno osvojíte, se dá vše vyřešit rychle, elegantně a bez zápachu nebo ušpinění.

 

Pomůcky a vybavení

 

Inkontinenční kalhotky

Čistící pěna

Různobarevné žínky

Jednorázové pleny se suchými zipy

Malé ručníky

Jemná papírová utěrka na velké roli

Uzavíratelný kbelík na použitý materiál

Desinfekce na kbelík

Přebalovací podložky na podkládání

Jednorázové rukavice (důležité! viz níže)

Krém na opruzeniny nebo olejíček případně antidekubitní krém (střídají se denně)

Malý přenosný koš na špinavé prádlo

Košík na pomůcky

 

Jednorázové rukavice zajistí odstup, který je potřeba dodržet i u osob blízkých. Jde o psychický komfort obou stran a je důležité to nepodceňovat.

 

Postup u kalhotek

Jsou navržené jako spodní prádlo, a také se tak oblékají. Na boku se ale dají snadno roztrhnout, což usnadňuje jejich výměnu a předchází nechtěnému úniku stolice při manipulaci. Po odstranění kalhotek je třeba je stočit do balíčku a zabalené odložit do připraveného kbelíku, neodkládat nikde kolem postele nebo na zem.

 

Nejprve seniora vhodně oslovím a sdělím, že je čas zkontrolovat kalhotky, případně je vyměnit. Když leží na zádech, přistoupím k němu, nadlehčím ho a podložím přebalovací podložkou tak, aby z ní zbývalo kus místa na straně, kam se vzápětí dotyčný překulí na bok. Roztrhnu postranní část kalhotek, otevřu je a požádám seniora, aby se překulil na bok, kde pak zůstane po celou dobu provádění hygieny. Senior se tak přemístí z kalhotek vedle ně na podložku. Po té je třeba vsunout mu mezi nohy (kotníky a kolena) předem nachystané polohovací polštářky, aby nohy nebyly v kontaktu. Kalhotky zabalím do co nejpevnějšího balíčku a odložím rovnou do kbelíku s víkem.  

 

Provedení hygieny

 Otřu papírovou utěrkou genitálie směrem ke konečníku a odtud směrem k zádům. Nikdy naopak! Utěrku zahodím do koše na použité kalhotky. Použiju čistící pěnu: nanesu na malý ručník- žínku a jemně otřu genitál a třísla, nakonec oblast kolem konečníku. Ručník- žínku hodím do přenosného koše na špinavé prádlo, pro prádlo na tyto partie. Osuším dalším ručníkem, který lze použít jeden den více krát. V případě zarudnutí pokožky, ošetřím postižená místa krémem nebo olejem.  Z košíku na pomůcky si podám k použití připravené (vybalené) čisté kalhotky. Požádám o otočení na záda (dle potřeby pomáhám) a obléknu kalhotky za asistence dotyčného- podle toho, jak je to možné.  Ujistím se dotazem, že nic neškrtí a netlačí. Při výměně zkontroluji stav lůžka, jestli nedošlo k úniku moči nebo stolice, pokud ano, je třeba lůžko převléknout.

Seniorovi povím, že už je to všechno hotovo, usmívám se, protože jsme to společně zase zvládli. Čisté pomůcky uklidím v dosahu lůžka, špinavé odnesu na jejich místo. Kbelík s plenami někam z dosahu, pokud možno na vzduch (třeba na balkón) a v místnosti vyvětrám a použiju osvěžovač vzduchu.

 

Postup s plenami

Ty se liší od kalhotek, že se dají celé rozepnout. Vypadají podobně jako plenky pro mimina a batolata, mají suché zipy v zadní části, kterými se přelepuje pás na břiše. Při výměně pleny v leže na zádech, se  překulí senior na bok stejně jako v případě kalhotek.  Před vyjmutím pleny si nachystám přebalovací podložku, kterou pod seniora rozprostřu při provádění hygieny. Provedu intimní hygienu (viz výše), odstraním podložku a teprve potom zakládám čistou plenu. Zapíná a upravuje se tak, aby se nedotýkaly žádné části kůže tzv. tělo na tělo.  Předcházíme tak vzniku opruzenin a zapaření.

 

Také u plen je třeba ty použité co nejvíce zabalit před uložením do kbelíku.

 

Předcházení zápachu v místnosti

Především je třeba dbát na hygienu lůžka. Senior, který je trvale ležící, nebo tráví na lůžku převážnou část dne, musí mít postel vybavenou antidekubitní matrací, která má nepropustný obal. Jakmile moč pronikne do jádra matrace, není už možné se zbavit zápachu. Obal by měl být vždy k dispozici náhradní a je nutné ho pravidelně prát. Stejně je potřeba dbát na kvalitní lůžkoviny. Přikrývka i polštář musí být „prací“. Převlékat prostěradlo a povlečení je třeba na denní bázi nebo alespoň obden. Stejně tak oblečení seniora.

Kolem lůžka je dobré mít  stíratelnou podlahovou krytinu (stačí kus PVC ve vzdálenosti do 1m od lůžka), koberce pokud jsou kolem lůžka, by měly být kusové s možností je pravidelně prát nebo čistit mokrým vysáváním.

 

Denní postup po provedení hygieny je následující:

Zkontrolovat lůžko a je-li to třeba ho převléct (celé nebo jen prostěradlo)

Odnést kontaminovaný materiál

Vyvětrat

Vystříkat místnost sprejem s vůní- pohlcovačem pachů

Při dodržení výše uvedených postupů je v prostředí seniora stále čisto a příjemně, což přispívá k jeho dobré náladě a podporuje to častější přijímání návštěv, které dotyčného mohou potěšit.