Asociace péče o seniory

Tři pilíře

K tomu, aby byla Asociace funkční mechanismus, určila si tři základní pilíře, na kterých staví svou budoucnost.

Standardy

Na prvním a nejdůležitějším místě stojí pilíř standardů poskytování péče Sanatory. Základní – bronzový standard péče o seniory je jednou z podmínek přijetí členů do Asociace. Více o standardech a možnost jejich stažení najdete na samostatné stránce.

Legislativa

Druhý pilíř je legislativa, která vytváří místo v naší společnosti pro respektovanou alternativu sociálních služeb. Snažíme se také vytvořit prostor pro investice do sociálního systému ze soukromých zdrojů. V současné podobě stojí český sociální systém na neprůhledném financování prostřednictvím dotací, což vytváří korupční prostředí nejisté pro většinu podnikatelů. Do naší práce v legislativě patří jednání s vládou, kraji a účast při vytváření a připomínkování zákonů, do kterého se Asociace zapojuje prostřednictví Hospodářské komory ČR, jíž jsme součástí jako začleněné oborové společenstvo.

Právní ochrana a poradenství členům

Třetím pilířem spadajícím do působnosti Asociace je právní ochrana a poradenství našim členům. Tyto organizace často bezdůvodně čelí správním řízením pro podezření z porušení zákona 108/2006 Sb., jsou také napadáni ze strany úředníků krajské správy, kteří ve svém přesvědčení, že právem bojují proti tzv. „neregistrovaným“ poskytovatelům sociálních služeb mnohdy překračují své pravomoci a někdy i zákon. Tomu se snažíme čelit prostřednictvím špičkového právního servisu.