Asociace péče o seniory

Tři pilíře

K tomu, aby byla Asociace funkční mechanismus, určila si tři základní pilíře, na kterých staví svou budoucnost.

Standardy

Na prvním a nejdůležitějším místě stojí pilíř standardů poskytování péče Sanatory. Základní – bronzový standard péče o seniory je jednou z podmínek přijetí členů do Asociace. Více o standardech a možnost jejich stažení najdete na samostatné stránce.

Legislativa

Druhý pilíř je legislativa, která vytváří místo v naší společnosti pro respektovanou alternativu sociálních služeb. Snažíme se také vytvořit prostor pro investice do sociálního systému ze soukromých zdrojů. V současné podobě stojí český sociální systém na neprůhledném financování prostřednictvím dotací. Do naší práce v legislativě patří jednání s vládou, parlamentem, kraji a účast při vytváření a připomínkování zákonů, do kterého se Asociace zapojuje prostřednictví Hospodářské komory ČR, jíž jsme součástí jakožto oborová organizace.

Poradenství 

Třetím pilířem spadajícím do působnosti Asociace je právní ochrana a poradenství. Poskytujeme informace spolkům seniorů a neformálním pečovatelům, kteří se starají o seniory. Poskytujeme informace z oblasti sociálního systému, zejména ohledně získání příspěvku na péči pro seniory, důchodového pojištění pro pečující osoby a školení standardů SANATORY atd.