Asociace péče o seniory

V jakém případě zvolit hospic?

A jak vybrat ten správný

Kde se vzalo slovo hospic a co znamená?


Ve 4. století toto slovo představovalo místo pro odpočinek poutníků. Nemocní zde měli čas a prostor, aby se uzdravili, nebo v klidu zemřeli.
Když se v 90. letech u nás objevily první hospice, tak se o nich začalo hovořit jako o místu, kam lidé chodí zemřít – zařízení pro umírající. Přesto je to ale i místo, kde se mnohdy žije intenzivněji než kdykoliv před tím.

Proč zrovna hospic?

Účelem těchto zařízení je poskytování paliativní péče. Ta má za cíl zlepšit kvalitu života v jeho závěrečné fázi a umožnit důstojné umírání. Děje se tak především tišením bolesti a dalších nepříjemných fyzických projevů nemoci. Hospic se snaží pomáhat zmírnit i různé psychické a duchovní strádání spojené s umíráním. Hospic je místo, kde je prostor a neomezený čas i pro blízké umírajícího. Péče o ně je stejně důležitá.

Pro koho je hospicová péče určena?


Hospicová péče je určena pro všechny nemocné, kteří ji z důvodu své nevyléčitelné nemoci potřebují. Nejčastěji jsou to nemocní s onkologickou diagnózou, dále pak dlouhodobě chronicky nemocní, u nichž není šance na zlepšení a jejichž život se rychle chýlí ke konci. Lidé z hospicové péče poskytují podporu i blízkým osobám, často je provází nejen během péče, ale i obdobím truchlení.

Kde je hospicová péče poskytovaná?


Hospicová péče může být poskytovaná v lůžkovém hospici. Zde je vhodná pro ty, kteří nemají vhodné zázemí s minimálně jednou pečující osobou. Nemocný nemusí být přímo osamělý, ale nelze mu v domácím prostředí zajistit nezbytnou péči blízké osoby 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.
Naproti tomu domácí hospicová péče je poskytovaná v domácnostech pacientů, kde hlavními pečovateli jsou rodina a blízcí nemocného. Za nimi dochází lékař, všeobecná sestra, sociální pracovník, psycholog, duchovní nebo dobrovolník.

V jakém případě zvolit hospic? |

 


Postarat se o rodiče, ano...ale

Není radno být na péči o seniora sám

Propuštění z nemocnice

Jak by vám měl pomoci sociální pracovník

Jak se dožít ve zdraví stovky

aneb teorie modrých zón

Chystáte se o někoho pečovat? Hodí se znát pár zákonů

Neztratit v péči vlastní život předpokládá, že znáte svůj vlastní status jako pečující

Co jsou odlehčovací služby a kdy je využít

Sdílet péči je způsob jak předejít vyhoření

Oba rodiče už nejsou schopní se o sebe postarat

Stupeň závislosti na péči 2-4

Maminka dostává demenci / Alzheimera

Stupeň závislosti na péči 2-4

Maminka má úraz a končí v LDN

Stupeň závislosti IV

V jakém případě zvolit hospic?

A jak vybrat ten správný

Kdo může disponovat s příspěvkem na péči

Jak je to s výplatou příspěvku v případě hospitalizace seniora

Kdy je dobré zažádat o příspěvek na péči

Proč se někdy hodí mít zažádáno, i když si myslíte, že to nepotřebujete

Poslední chvíle

Co je nakonec to nejdůležitější?

Příspěvek na péči

proč je důležité si ho vyřídit včas a jak to udělat

Na začátku a na konci je to stejné

Proč jsou lidé 90+ jako miminka a zaslouží si stejnou lásku a péči

Pomoc pro seniory

Jak pomoci tatínkovi, který si myslí, že i v osmdesáti zvládne všechno sám

Když odejde celoživotní partner

Jak zvládnout situaci, kdy jsem najednou na všechno sám