Asociace péče o seniory

VIII. Konference

VIII. Konference  |

19. března 2019 od 9:00 ve velkém sále Hotelu Zlatá štika, Štrossova 127, Pardubice

 Srdečně Vás zveme na VIII. Konferenci!

   

19. března 2019 od 9:00 ve velkém sále Hotelu Zlatá štika, Štrossova 127, Pardubice 

 

Těší se na Vás zástupci Asociace péče o seniory, prezident Lukáš Stehno a viceprezidentka Mgr. Kristýna Hypšová

Hosté: Jana Tichá – autorka a školitelka standardů péče SANATORY

          Jan Procházka- autor a správce webu www.apeos.cz

 

PROGRAM

9:00  Prezence účastníků, občerstvení

9:30  Úvod: Stručná historie Asociace, kam jsme se dostali za pět let (Kristýna Hypšová)

10:00 Hlavní téma konference: Garanti standardů péče SANATORY a jejich fungování v praxi

  • Asociace představuje svůj návrh modelu fungování garantů v rámci standardů péče 

(Lukáš Stehno)

10:15 Prostor pro připravené příspěvky členů a diskuzi

12: 15        Oběd

13:00 Pokračování ustavením valné hromady a hlasovacího postupu

13:20 Hlasování o přednesených usneseních v rámci valné hromady

14:00 Fundraising- přehled projektů pro získání nových zdrojů financí

  1. „Podpora neformálních pečovatelů“ grant MPSV – 6 mil. Kč na 2 roky
  2. Obsahová kampaň na webu Asociace, internetových vyhledávačích a sociálních sítích na oslovení zájemců o školení neformálních pečovatelů -  100 000 Kč,  3- měsíce – půl roku
  3. PR Kampaň v médiích na zvýšení osvěty ohledně nabídky možností v péči o seniory 600 000 Kč na 1 rok (jednáme o získání dotace na tento projekt)
  4. Certifikace školení pro lektory neformální péče a samotné školení ASP (o hodnotě projektu jednáme)

 

15: 00 Závěr konference