Asociace péče o seniory

Poslání APEOS

Naše poslání: Umožnit lidem, kteří potřebují péči, aby se stále cítili dobře a sami sebou, bez ohledu na svůj vysoký věk, zdravotní stav nebo sociální situaci. S tím souvisí i naše pomoc a podpora lidem, kteří péči potřebným poskytují, protože oni jsou této naší mise nedílnou součástí a my chceme, aby jim v roli pečujícího bylo dobře a také se cítili sami sebou a neztráceli svůj život.

Sdružujeme seniory, kteří potřebují péči, a podporujeme neformální pečovatele, kteří se o tyto seniory starají. Pomáháme zprostředkovat kontakt mezi dobrovolníky a seniory, kteří nemají nikoho, kdo by o ně pečoval.

Vytváříme společenský tlak na zákonodárce a místní samosprávy, aby se těmto dvěma skupinám věnovali a pomáhali vytvořit co nejlepší podmínky pro život obou stran (seniorů i pečujících). Vyplňujeme prázdný prostor mezi registrovanou sociální službou a rodinou a podporujeme vznik komunit se společným zájmem.