Asociace péče o seniory

Vize APEOS

 Asociace péče o seniory (původně Asociace penzionů pro seniory ČR) vznikla na konci roku 2014 a důvodem jejího vzniku byla legislativní neshoda kolem zákona 108/2006 Sb. Zákona o sociálních službách. V naší společnosti se již léta kumuluje problém v oblasti sociální péče o seniory a především nedostatek ubytovací kapacity pro lidi, jež potřebují být pod stálým dohledem. Je to také díky kvalitě a dostupnosti lékařské péče, což výrazně prodlužuje lidem žijícím v západní kultuře život.

Tím vstoupil do reality fakt, který si ještě před pár desítkami let mohl málokdo představit. Totiž, že dnes na území Evropy žijí dvě a někdy dokonce tři generace seniorů. Kvůli tomu, jak (ne)funguje sociální systém České republiky mezi námi dnes žije 63 tisíc seniorů, kteří mají podanou žádost o přijetí do domovů pro seniory registrovaných pod krajskými úřady, ale nemohou být přijati.

Situace, kdy státní správa není schopna poskytnout sociální služby lidem, kteří si celý život spořili na důchod a odváděli peníze státu, je alarmující. Tato nedostatečnost sociální politiky nakonec vedla k tomu, že soukromé subjekty začaly vstupovat na trh se sociálními službami pro seniory. Ti, kteří získali registraci sociální služby, jako jsou domovy pro seniory nebo chráněné bydlení, musí splnit stejně náročné podmínky jako státní (krajská a obecní zařízení), mají také stejné příjmy od uživatelů těchto služeb, ale dostávají výrazně nižší dotace. I přesto dokážou fungovat s menší ztrátou než státní domovy pro seniory, jak je patrné ze statistické ročenky Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2014.

Vize Asociace péče o seniory směřuje k rozvoji komunitního sociálního systému, který není závislý na dotacích od státu (Kraje). Taková soběstačná alternativa je dokáže reagovat na stárnutí populace a zároveň umožní lidem strávit poslední léta svého života v prostředí, které znají.