Asociace péče o seniory

Poslání APEOS

Naše poslání je propagovat možnost završit život seniorů v domácím prostředí, mimo ústavní péči, bez ohledu na svůj vysoký věk, zdravotní stav nebo sociální situaci. S tím souvisí i naše osvěta směřující k lidem, kteří péči potřebným poskytují a to je rodina a dobrovolníci(ASP). 

Vytváříme společenský tlak na zákonodárce a místní samosprávy, aby se těmto dvěma skupinám věnovali a pomáhali vytvořit co nejlepší podmínky pro život obou stran (seniorů i pečujících). Vyplňujeme prázdný prostor mezi registrovanou sociální službou a rodinou a podporujeme vznik komunit se společným zájmem.