Asociace péče o seniory

Výhody členství

APEOS pomáhá svým členům, ať jednotlivcům nebo organizacím nastavit jejich pravidelný provoz při péči o seniory tak, aby ho dokázali zvládnout se zdroji, které mají k dispozici. Naše členské organizace - spolky nejsou závislé na provozních dotacích od státu a jsou zcela soběstačné. To s sebou nese velkou svobodu a možnosti, jak přizpůsobit prostředí samotným seniorům, ale na druhou stranu také odpovědnost. Naše spolky jsou odkázány samy na sebe, a proto se sdružují do Asociace, aby si pomáhaly navzájem.

Sdílíme užitečné informace, podporujeme se a inspirujeme navzájem. Totéž nabízíme i jednotlivcům, kteří jsou na péči o seniory sami.

Zároveň všichni společně - neformální pečující i senioři, organizace i jednotlivci tlačíme na změnu v sociálním systému, aby připustil různé možnosti, jak pojmout závěr života, aby si každý mohl vybrat, jak chce trávit své poslední roky, měsíce a dny.

Více o činnosti Asociace a aktuálních kurzech pro pečující najdete na stránce Kurzy pečující o seniory doma.