Asociace péče o seniory

Vznik nové sociální služby pro seniory podpořila společnost ČEPS

Ohlédnutí za hlavním projektem loňského roku

Vznik nové sociální služby pro seniory podpořila společnost ČEPS |

Pardubice, 31. ledna 2023

Po celý rok 2022 a částečně i v roce 2021 probíhalo v Pardubicích a na dalších místech Pardubického kraje místní šetření mezi seniory, kteří potřebují péči a rodinami, jež se o ně starají, nebo by se starat chtěli.

Cílem Asociace péče o seniory je zajistit, aby život co nejvíce lidí neskončil ústavní péčí, ale aby mohli co nejdéle a pokud možno až do smrti žít na místě, kde jsou zvyklí obklopeni rodinou a přáteli.

Kromě seniorů, kteří se sdružují ve spolcích, má APEOS  mezi svými členy také lidi v domácí péči v původním místě bydliště a ty, co se o ně starají. Proto jsme se zaměřili na tři obvody Pardubic, které jsme zvolili jako modely nejrozšířenějšího způsobu bydlení v Česku. Jedná se o sídliště postavená v různých dekádách 20. století. V Pardubicích jsou to Dukla (60. léta), Polabiny (70. léta) a Dubina (80. léta). 

Na každím takovém sídlišti, žijí lidé, kteří se tam přistěhovali během svých produktivních let a žijí ve velkometrážních bytech určených původně pro rodiny ve dvou nebo zcela sami. V některých starších typech zástavby není dostupnost bezbariérového přístupu, lidé řeší vysoké náklady na energie, nedostupnost sociálních a jiných služeb a také osamělost a nedosatek běžného sociálního kontaktu. 

Pro takové lidi by ve středu takové obce (sídliště) měla vzniknout sociální služba, která bude nejen poskytovat poradenství v různých životních situacích, ale stejné prostory poslouží jako komunitní centrum, kde se mohou lidé potkávat a vzájemně si pomoci. 

Naše analýza zjistila, že v sídle o 3000 obyvatelích je možné zřídit službu s jednou sociální pracovnicí, která se může věnovat až 15 rodinám. Zejména jim pomůže zkoordinovat péči zapojením veškerých dostupných zdrojů- zejména lidských, materiálních i finančních. Pro obec to znamená udržení obyvatel s vysokou kvalitou života v místě.

Typický příklad: maminka po mateřské dovolené se dvěma odrostlejšími dětmi, která těžko hledá práci mimo domov, jež by se dala skloubit s péčí o děti, si přivydělává péčí o seniora nebo seniorku v sousedství jako asistentka sociální péče. Vystřídá tak v péči rodinu, její členové se tak více mohou zapojit do života- pracovat-podnikat- starat se o zahrádku, trávit čas s dalšími členy rodiny a přáteli.  

V rámci projektu se v roce 2022 jsme zmapovali několik již existujícíh domů typu KODUS- komunitní dům seniorů, které jsou dostupným typem sociálního bydlení a splňující požadavky na bezbariérovost a dosah podpůrných služeb. Zástupcům Asociace péče o seniory se na jednání s Mininisterstvem pro místní rozvoj podařilo přesvědčit úředníky, aby do metodiky podpory dotačního titulu KODUS uvedli, že se jedná o typ bydlení určeného na dožití. To znamená, že lidé, kteří se tam na konci života stěhují mají výhled, že je to naposledy, a mohou tak zůstat ve svém domově, i když se stanou závislími na péči druhé osoby.

Projekt Asociace péče o seniory zaměřený na podporu neformální péče v místě bydliště seniorů podpořený společností ČEPS byl skvělým začátkem na nové cestě směřování APEOS. Chceme v započatém díle pokračovat, v letošním roce chceme oslovit další dárce, včetně těch, co nás už podpořili v minulosti. Věříme, že jedině podpora rodin a komunit umožní zvládnout výzvu, která nás čeká s prodlužující se délkou života populace nejen v Česku, ale v celé západní společnosti.