Asociace péče o seniory

Webináře

Seznam webinářů 2021

1. Seznámení s institutem ASP (neformální pečující- osoba blízká nebo asistent sociální péče)

- Lukáš Stehno, Kristýna Hypšová, Lucie Voženílková

Co je to asistent sociální péče, jaká má práva a povinosti vůči svým klientům a orgánům státní správy. Danění příjmů ze smluv o poskytování pomoci. Nároky ze sociálního systému (zdravotní pojištění, starobní důchod atd.)

Proč je důležité být členem organizace, která zstupuje zájmy pečujících. Co pro svoje členy dělá Asociace péče o seniory

2. Co je příspěvek na péči (PnP) a jak o něj požádat

-Sociální pracovnice

3. Odvolání proti schválené výši Pnp

- Sociální pracovnice

Jak poznáte, že máte nárok na vyšší příspěvek, než Vám byl schválen a jak v takovém případě postupovat

4. Další příspěvky pro seniory a pečující (příspěvek na mobilitu, bydlení, karta ZTP, ošetřovné)

-Sociální pracovnice

5. Základy péče o seniory SANATORY

-MUDr. Sára Víchová

Série přednášek na téma péče o seniory. Jak prakticky poskytovat péči. Vychází ze Základů péče o seniory, jak jsou publikovány na webu APEOS v sekci Pro pečující

6. Webinář pro seniory "Nechceš jít do LDN"

- LUkáš Stehno

Informace pro seniory, kteří chtějí řešit péči o sebe nebo svého partnera. Cílem je zůstat až do konce života doma a nebýt odkázán na ústavní péči.