Asociace péče o seniory

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů na webu Asociace péče o seniory, z.s. www.apeos.cz

Kdo je správcem osobních údajů

Výhradním správcem osobních údajů zpracovávaných na internetových stránkách www.apeos.cz, Asociace péče o seniory, z.s., Pernerova 168, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 02699745, dále pouze Správce.

Kde jsou osobní údaje uloženy

Osobní údaje jsou uloženy u správce osobních údajů.
Po dobu nezbytně nutnou ke zpracování mohou být osobní údaje uloženy u pověřených zpracovatelů.
Správce spolupracuje výhradně se zpracovateli, kteří poskytují dostatečnou záruku ochrany osobních údajů.
Zpracování a uložení osobních údajů probíhá výhradně na území České republiky, nejsou zpracovávány mimo území EU.

Jak dlouho jsou osobní údaje uloženy

Osobní údaje jsou u správce uloženy po dobu nezbytně nutnou, maximálně 5 let, pokud není zákonem stanoveno jinak. Potom jsou vymazány.

Jaké údaje zpracováváme

 1. Kontaktní formulář
 2. Cookies

Kontaktní formulář

Na stránkách www.apeos.cz je možné použít kontaktní formulář, pomocí kterého jsou informace odesílány na kancelar@apeos.cz.

Zpracovávané údaje
Jméno, příjmení, telefon, email.

Kdo údaje zpracovává
Správcem i zpracovatelem osobních údajů odesílaných emailem, resp. kontaktním formulářem, je Správce.

Důvod zpracování
Udělení souhlasu zájemce o zajištění umístění a/nebo péče o seniora, nebo o zájemce zprostředkování kontaktu na poskytovatele péče, s možností, aby ho Správce v této věci kontaktoval.

Cookies

Na stránkách www.apeos.cz jsou použity cookies.

 • Cookies zajišťující funkčnost webu apeos.cz
 • Google Analytics – měření návštěvnosti webu
 • Cookies pro marketing
 • Facebook

Cookies třetích stran

Abyste zakázali používání cookies třetích stran, můžete upravit nastavení svého prohlížeče tak, aby tyto soubory neukládal. Podrobné nastavení naleznete na www.allaboutcookies.org

Práva

Každý má právo

 • na přístup k osobním údajům
 • na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů
 • odvolat souhlas, pokud byl udělen
 • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již potřebné pro účely, pro které byly zpracovány
 • na omezení zpracování osobních údajů
 • na přenositelnost osobních údajů
 • na vznesení námitky při zpracování osobních údajů
 • podat proti správci stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420234665 111, web: https://www.uoou.cz.