Asociace péče o seniory

Asociace péče o seniory, z.s.

Asociace péče o seniory (APEOS) sdružuje prostřednictví spolků seniory, kteří potřebují každodenní péči a podporuje neformální pečovatele o seniory doma a nebo ve spolcích seniorů. Členem se ale může stát kdokoliv, kdo přijme Základy péče SANATORY a postupuje podle nich. Předpokladem přijetí do Asociace péče o seniory je dále etické chování k seniorům a jejich rodinám.

Asociace vytváří pro své členy systém školení neformálních pečovatelů a podpory při zavádění základů péče v členských zařízeních i domácnostech.