Asociace péče o seniory

Prevence COVID-19: Pomoc osamoceným seniorům

Pomoc dobrovolníků
Dobro JMK

Školení 2020

Asociace péče o seniory pořádá školení pro neformální pečovatele.

  • pro rodinné příslušníky, kteří chtějí pečovat o seniora
  • pro zájemce, kteří chtějí pečovat o seniory ve svém okolí
  • pro asistenty sociální péče působící v členských zařízeních Asociace

Chci se naučit starat o seniora

Školení

Činnost asociace

Co děláme pro seniory

 Asociace péče o seniory sdružuje seniory a neformální pečovatele, kteří se o seniory starají. 

 Seniorům poskytujeme poradenství ohledně dostupné péče. Školíme neformální pečovatele. Podporujeme organizace seniorů (členy Asociace).

Jak působíme ve společnosti

Jsme oborovou organizací Hospodářské komory a z této pozice se vyjadřujeme k sociální politice státu. Působíme i na nižších úrovních státní správy, vstupujeme do komunitního plánování obcí, měst a městských částí.

V rámci osvětové činnosti v oblasti péče o seniory pořádáme konference a účastníme se odborných seminářů v ČR i zahraničí. 

 

Novinky

Spolek pro seniory

řešení, jak nebýt na stará kolena sám

Pomoc pro seniory

Jak pomoci tatínkovi, který si myslí, že i v osmdesáti zvládne všechno sám

Když odejde celoživotní partner

Jak zvládnout situaci, kdy jsem najednou na všechno sám