Asociace péče o seniory

Školení

Asociace péče o seniory pořádá kurz pro neformální pečovatele.

Pro koho je školení určeno

  • pro rodinné příslušníky, kteří chtějí pečovat o seniora jako neformální pečovatelé
  • pro zájemce, kteří chtějí jako asistenti sociální péče pečovat o seniory ve svém okolí
  • pro asistenty sociální péče působící v členských zařízeních Asociace

Uplatnění absolventa kurzu

  • Absolvent získá praktické informace a zkušenosti v péči o seniory.
  • Jak teoretická tak praktická část školení je zakončena zkouškou, aby účastník věděl, kde jsou jeho silné a slabé stránky v oblasti péče.
  • Nejedná se o školení pro práci na pozici Pracovník v sociálních službách, dle zákona 108/2006Sb. a nelze ho uplatnit pro práci v registrovaném sociálním zařízení.
  • Absolvent školení standardů péče o seniory SANATORY zůstává dál tzv. neformálním pečovatelem.

Rozsah a obsah školení

Školení standardů péče o seniory SANATORY se zaměřuje na 24 hodinovou práci pečující osoby o seniora. Provede zájemce úvodem do problematiky, student získá základní informace o tom, kde péče začíná, kde končí a je třeba asistence lékaře.

Standardy se zaměřují na nejčastější témata v péči o seniora. Naučí se správnou hygienu, polohování, komunikaci při poskytování péče, prevence dekubitu, správná výživa a jak ji evidovat a proč, péče o seniora s diabetem apod. 

Školení teorie v rozsahu 16h (dva pracovní dny) povede zdravotní sestra s dlouholetou praxí v péči o seniory. Praxe probíhá v domově pro seniory, po úvodním seznámení student absolvuje tři směny 2x 8h a 1x 12h (tři pracovní dny), kdy si vyzkouší všechny praktické dovednosti potřebné ke zvládnutí péče o seniora doma.

V teorii se vyučuje nejen péče o seniory, ale školení má i sociální část, kde se studenti dozví, jak postupovat při nezbytné komiunikaci s úřady. Například kdy a jak podat žádost o příspěvek na péči či mobilitu. Co dělat při zamítnutí žádosti a jak postupovat v případě odvolání. Praktická část probíhá v partnerských zařízeních – pobytových sociálních službách. Po absolvování všech částí kurzu získá student osvědčení vydané Asociací péče o seniory. 

Místo školení

Teorie: Školící místnost na adrese Dolnokrčská 1966/54, 140 00 Praha 4-Krč

Praxe: Domov pro seniory Sue Ryder, Michelská 1/7, 140 00 Praha 4- Michle

Pro zájemce z řad ASP poskytujících péči v členském zařízení, které má standardy zavedeny, je možné absolvovat školení přímo v místě působnosti.

Kontakt na pořadatele- Asociaci péče o seniory (APEOS)

Pro více informací o školení kontaktujte, prosím, kancelář asociace, paní Martinu Trnkovou kancelar@apeos.cz