Asociace péče o seniory

Školení péče o seniory

Kurzy pro neformální pečovatele o seniory v domácím prostředí - APEOS 2020

Jak poskytovat kvalitní odbornou péči

Jak to dělat efektivně, aby netrpěl váš život

Jak správně požádat o příspěvky na péči, na co máte nárok?

 

1. Jak správně požádat o příspěvek na péči a jakou další sociální podporu máte nárok

Kurz se sociální pracovnicí, zaměstnankyní Úřadu práce

Jako neformální pečující, který se stará o seniora, který potřebuje nepřetržitou péči, suplujete roli státu, a tím vám vzniká nárok na kompenzaci ze státního rozpočtu.

V tomto kurzu se naučíte, co všechno vám nabízí náš sociální systém. Dozvíte se jak správně postupovat při jednání s úřady a jak se odvolat v případě, že na konkrétní sociální dávku nedosáhnete v požadované výši.

Na konci kurzu dostanete možnost si pod odborným vedením vyplnit žádost týkající se konkrétního případu člověka, o nějž pečujete.

Cena 1 499 Kč
Rozsah 3-4 hodiny

Přihlásit se na kurz

 

2. Demence a Alzheimer

Jak prožít v pohodě den s člověkem, který má Alezheimerovu nemoc nebo stařeckou demenci. Zjistíte, jak se tato nemoc projevuje, proč vzniká agresivita a další informace.

Praktické seznámení s problematikou probíhá v denním stacionáři, kde máte možnost se zdokonalit v komunikaci a celkové péči o lidi, kterým lékař diagnostikoval tato onemocnění.

Cena 3 990 Kč
Rozsah 4 hodiny teorie
4 x 6 hodin praxe na specializovaném pracovišti

Přihlásit se na kurz

 

3. Základy péče o seniory

5 denní kurz pro rodinné příslušníky a zájemce, kteří chtějí správně pečovat o seniora doma či ve svém okolí, také pro asistenty sociální péče

Školení Základů péče o seniory se zaměřuje na to jak správně a snadno zvládnout 24 hodin péče o seniora. Účastník získá základní informace, kde péče začíná, kde končí a je třeba asistence lékaře.

Základy péče se zaměřují na nejčastější témata v péči o seniora. Naučí se správnou hygienu, polohování, komunikaci při poskytování péče, prevence dekubitů, správná výživa a jak ji evidovat a proč, péče o seniora s diabetem apod.

  1. Zjistíte na co máte nárok v sociálním systému
  2. Kde a jak sehnat potřebné pomůcky
  3. Jak si za sebe zajistit zástup
  4. Co dělat v případě vlastní nemoci nebo úrazu
  5. Naučíme vás prakticky, jak správně poskytovat péči seniorům
  6. Naučíme vás správné a bezpečné polohování a zvedáni seniora
  7. Jak neztratit vlastní život (práce, koníčky, čas na rodinu)
Cena 5 990 Kč
Rozsah

16 hodin teorie
4x 8 hodin hodin praxe v domově pro seniory

Přihlásit se na kurz