Asociace péče o seniory

Základy péče o seniory

Asociace vydává devět Základů péče SANATORY, které pečujícího provedou všemi důležitými aspekty péče a pomohou jim v pohodě zvládnout každý den od rána do večera. Tyto základy péče  jsou volně k dispozici všem zájemcům a slouží také jako podklad pro odborné školení péče o seniory, které pořádáme v každý měsíc v Praze.

 

 

1.    Zdravotnické minimum
2.    První pomoc
3.    Péče o klienta s cukrovkou
4.    Hygienická péče
5.    Polohování
6.    Prevence dekubitů a péče o klienta s dekubity
7.    Výživa seniorů
8.    Péče o vstupy
9.    Komunikace se seniory
10.    Komunikace s umírajícím a péče o mrtvé tělo