Asociace péče o seniory

Asistenti sociální péče

Asistenti sociální péče (ASP) jsou lidé, kteří se starají o osoby závislé na péči, ať už se jedná o jejich příbuzné, kteří nejsou osobou blízkou nebo přátele či sousedy. Vždy poskytují péči na základě smlouvy podle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb., § 91.

Institut ASP byl zaveden v zákoně o sociálních službách v roce 2012. Ve společnosti není zatím o těchto lidech dostatečné povědomí, ale jejich práce a péče je v našem sociálním systému nezstupitelná.