Asociace péče o seniory

Asistenti sociální péče

Asistenti sociální péče (ASP) jsou lidé, kteří se starají o osoby závislé na péči, ať už se jedná o jejich rodinné příslušníky nebo poskytují péči na základě smlouvy podle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.

Institut ASP byl zaveden v zákoně o sociálních službách v roce 2012. Ve společnosti není zatím o těchto lidech dostatečné povědomí, ale jejich práce a péče je v našem sociálním systému nezstupitelná. 

Asociace podporuje asistenty sociální péče

Asociace pomáhá lidem, kteří se rozhodli starat o seniory, s jejich vzděláváním v oblasti péče, poradenstvím při jednání s úřady a podporuje legislativní změny, které mají pomoci ukotvit společenský status asistentů sociální péče.

Školení neformálních pečovatelů

Mezi neformální pečovatele patří také osoby blízké a žijící ve společné domácnosti seniorů, kterým pomáhají. Jim jsou zejména určena školení, která pořádá Asociace péče o seniory ve spolupráci s některými vybranými poskytovateli sociálních služeb.

Chci informace o školení