Asociace péče o seniory

Pomoc seniorům

Asociace péče o seniory zaštiťuje péči v zařízeních pro seniory po celé České republice. Členové Asociace se zavazují přijmout a dodržovat standardy péče o seniory "SANATORY", které poskytují záruku kvalitní péče seniorům a jejich rodinám.

Asociované penziony  představují alternativu státem dotovaných pobytových služeb pro seniory. V případě potřeby dokážeme zprostředkovat kontakt na asociované zařízení co nejblíže původního bydliště seniora a jeho rodiny. 

Vyberte si prosím požadovanou lokalitu penzionu pro seniory.

Přesuňte šipku doprava: *