Asociace péče o seniory

Zájemci o členství

Členem Asociace péče o seniory se může stát i právnická osoba. Podmínkou přijetí je zavedení Základů péče SANATORY. Vstupem do APEOS se její členové dále zavazují k etickému chování vůči seniorům a jejich rodinám a zároveň k budování dobrého jména Asociace péče o seniory. Seznam členů APEOS najdete zde.

Co členství v Asociaci přináší?

Získáte systém péče o seniory v souladu se Zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb., podpora při zavádění Základů péče SANATORY, pomoc při komunikaci se státní správou, možnost podílet se na legislativních změnách a sdílení informací z oboru, členství v Hospodářské komoře ČR.

Jak se může stát členem právnická osoba?

Statutární zástupce pošle přihlášku (ke stažení níže) na korespondeční adresu:Dolnokrčská 1966/54Praha 4 Krč 140 00

Datová schránka: Asociace péče o seniory, z.s. (mqa7ds4)

Přijetí do Asociace je podmínečné, řádným členem nová organizace po zavedení Základů péče SANATORY

 

Rádi Vám zodpovíme veškeré dotazy a podáme všechny dostupné informace k založení nové organizace na podporu seniorů.