Asociace péče o seniory

Novela zákona o důchodovém pojištění přiznává s účinností od 1.9. 2018 nárok na důchod pro asistenty sociální péče

Novela zákona o důchodovém pojištění přiznává s účinností od 1.9. 2018 nárok na důchod pro asistenty sociální péče |

S novelou zákona o důchodovém pojištění, kterou poslanci schválili minulý týden zvýšení pevné části penze a přidali seniorům nad 85 let 1000 Kč, vešel v platnost i pozměňovací návrh Markéty Pekarové Adamové (TOP09), který zahrnuje do okruhu státem pojištěných osob také asistenty sociální péče.

Dosud měli nárok na zařazení mezi pojištěnce státu pouze osoby pečující o lidi ve druhém až čtvrtém stupni závislosti, kteří byli osobou blízkou těchto lidí, anebo s nimi sdíleli společnou domácnost.

To diskriminovalo asistenty sociální péče, co se starají o potřebné na základě smlouvy podle zákona o sociálních službách. Tyto smlouvy dozoruje Úřad práce, jenž také dohlíží na správné čerpání příspěvku na péči, z něj je činnost asistentů hrazena.

Tito asistenti, kteří pečují o seniory nebo zdravotně tělesně postižené dospělé i děti, výrazně pomáhají nejen těmto svým svěřencům, ale celé společnosti. Zejména pak výrazně ulehčují rodinám, na kterých závisí nepřetržitá péče o jejich blízké a potřebují si také někdy odpočinout, chodit do práce, věnovat se rodině svým zájmům atd.

Asociace péče o seniory sdružuje spolky, které spolupracují s asistenty sociální péče při zajištění důstojného stáří obyvatel ČR bez ohledu na to, jaké místo si zvolí za svůj domov v posledních letech svého života. Respektujeme právo každého vybrat si kde, s kým a jak bude bydlet. Asistenti sociální péče významnou měrou přispívají k tomu, že lidé mohou zůstat ve svém přirozeném prostředí a na blízku rodině i přes složitou životní situaci. Jsme rádi, že přijetím tohoto návrhu byla napravena nespravedlnost sociálního systému, na níž dopláceli lidé, kteří jsou ochotni pomáhat těm nejpotřebnějším.