Asociace péče o seniory

Pozměňovací návrh zákona o důchodovém pojištění předložen v Poslanecké sněmovně

Změna, která by měla zlepšit postavení asistentů sociální péče, prošla druhým čtením

Pozměňovací návrh zákona o důchodovém pojištění předložen v Poslanecké sněmovně |

 

Praha 25.5. 2018

Asociace péče o seniory se dlouhodobě zasazuje o zlepšení postavení asistentů sociální péče, kteří pečují o druhé na základě smlouvy o poskytování péče. Mimojiné poskytují péči i seniorům v našich členských zařízeních. 

Proto se zástupci Asociace sešli s poslankyní Markétou Pekarovou- Adamovou (TOP09) a dalšími členy výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Výsledkem tohoto jednání bylo předložení úpravy zákona o důchodovém pojištění, který je právě novelizován. Tento návrh předložila sněmovně paní poslankyně Pekarová- Adamová s následujícím odůvodněním: 

 

"Asistenti sociální péče jsou důležitým článkem v péči (nejen) o seniory v České republice. Tyto osoby pečující o druhé jsou kvůli stávajícímu znění zákona o důchodovém pojištění připravovány o vlastní zabezpečenou existenci v důchodovém věku.

Proto navrhuji zařadit smluvní asistenty do okruhu pojištěných osob, čímž by se výrazně zlepšilo společenské postavení asistentů sociální péče a byla jim kompenzována jejich služba společnosti, jako je to u osob blízkých a žijících ve společné domácnosti."

Pokud návrh projde třetím čtením a Senátem, začne platit ještě tento rok. Desítky a stovky lidí pečujících o závislé ve 2.- 4. stupni závislosti by tak získali stejné postavení jako pečující oboby blízké a žijící ve společné domácnosti. 

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová při jednání s viceprezidentkou APEOS Kristýnou Hypšovou v Poslanecké sněmovně