Asociace péče o seniory

Standardy Sanatory

Standardy SANATORY mají tři stupně- základní bronzový standard SANATORY je podmínkou členství v Asociaci. Jedná se o záruku kvality péče a důstojného a podnětného prostředí života seniorů. Mottem standardů SANATORY je: "Pořád sami sebou", což odkazuje k osobnosti každého člověka bez ohledu na jeho věk. Věříme, že každý by měl možnost být co nejvíce sám sebou až do konce svých dní. K tomu patří i právo vybrat si místo svého života (i v jeho závěru). Být pořád sami sebou je  to, co chceme dopřát našim seniorům, jejich asistentům a  nakonec i nám samotným, kteří pro ně pracujeme.

Bronzový Standard SANATORY

Bronzový Standard SANATORY je základ určující způsoby jak poskytovat péči v zařízeních, které patří do Asociace. Jsou to standardy, které nás vedou k tomu, aby péče vycházela z potřeb seniorů i Asistenta sociální péče. Obsahují: Školení Asistentů sociální péče, Kontrolní mechanismy pro vedoucí přímé péče, Konzultace školitelky SANATORY v členských zařízeních a doporučení z hlediska vybavení a zázemí poskytované péče.

Stříbrné Standardy SANATORY

Stříbrné Standardy SANATORY mají za cíl navázat na poskytnutou péči a rozšířit možnosti všech klientů v rámci programu aktivit, které jsou tak široké, jaká je potřeba jednotlivých seniorů. Vychází z hlavního hesla programu Sanatory „Pořád sami sebou“. Všichni lidé mají právo být sami sebou a proto všechny aktivity a terapie ve stříbrném programu SANATORY vychází z přání každého seniora.

Zlaté Standardy SANATORY

Zlatý Standardy SANATORY řeší životní prostředí, ve kterém se pohybujeme. Vychází z filozofie "mysli globálně, jednej lokálně". A proto všechna zařízení, která mají označení Zlatého Sanatory se snaží vytvářet prostředí, ve kterém se jeho klienti cítí co nejlépe s využitím přírodních, obnovitelných a recyklovatelných zdrojů. Příkladem je vnitřní i vnější zařízení s použitím přírodních materiálů, orientace na obnovitelné zdroje a minimalizace odpadu. Členové Asociace, kteří dosáhli zlatého odznaku Sanatory, poskytují ten nejvyšší možný standard péče s ohledem na zdravý životní styl ubytovaných seniorů a ekologický provoz celého zařízení.