Asociace péče o seniory

Maminka dostává demenci / Alzheimera

Stupeň závislosti II-III

O nemoci

Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence u seniorů. Senioři mohou trpět i tzv. stařeckou demencí (nebo jinými typy) bez toho, aniž by jim byla diagnostikována Alzheimerova choroba, je to ale spíše menšina případů seniorů s demencí. Hlavní rozdíl je v rychlosti rozpadu nervových buněk, které je u Alzheimera mnohem rychlejší a masivnější, zatímco u stařecké demence se jedná spíše o větší opotřebení a umírání těchto buněk v mozku.

Jak Alzheimerer, tak demence působí zhoršování různých funkcí mozku. Změny jsou nevratné. Senior má mj. problém s pamětí, myšlením, plánováním budoucích činností, se slovním vyjadřováním. Mění se jeho osobnost. Postupně se stává zcela závislým na péči druhé osoby. Pacienti s Alzheimerem jsou přímo ohroženi na životě, protože nedokážou dodržovat správnou životosprávu - nejí pravidelně ani nepijí, za to mívají potřebu hodně chodit, čímž se snadno vyčerpají, zhroutí se anebo zraní. Proto je dohled další osoby nutný.

Lze pečovat doma? Jaké jsou další možnosti?

O maminku můžete pečovat doma. Díky příspěvku na péči získáte prostředky, z kterých můžete hradit pečovatelskou službu nebo osobní asistenci.

Důležité je, nebýt na péčí sám, zapojit širší rodinu, oslovit služby. Každý z rodiny se může zapojit - někdo zajistí nákupy, jiný může přispět finančně, nebo je schopný vyhledávat potřebné informace na internetu. Důležité správně rozvrhnout síly. Na péči o seniora s Alzheimerem/ demencí nemůže být pouze jeden další člověk zcela sám.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je realizována v domácnosti klienta v předem domluveném čase. Jedna pečovatelka navštěvuje během dne více klientů, pomáhá při činnostech, které sami nezvládnou (hygiena, nákupy, zajištění stravy apod.), zprostředkovává kontakt se společenským prostředím apod.

Osobní asistence

Osobní asistence je služba více individuální, asistent pečuje zpravidla o jednu osobu. Náplň práce je obdobná jako u pečovatelské služby. Pomáhá s chodem domácnosti, klienta aktivizuje. Může ho doprovázet i mimo jeho bydliště. Pomáhá při obstarávání osobních záležitostí, uplatňování práv apod.

Denní stacionář

Je možné využít nabídku denního stacionáře, kde péče pokryje pracovní dobu pečujícího nebo umožní odpočinek, zařízení osobních věcí.

Týdenní stacionář

Existují i týdenní stacionáře, jejichž provoz bývá zpravidla od pondělí ráno do pátku odpoledne.
Klientům je v těchto stacionářích poskytnuta dopomoc a péče při osobní hygieně, příjmu potravy a sebeobsluze, aktivizace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím apod. Týdenní pobyty jsou spojené s ubytováním.

Další možností úlevy během náročné péče je odlehčovací služba (pobytová), kterou lze využít v rozsahu až 3 měsíce ročně. Pečující v této době odpočívá, jede na dovolenou, do lázní, absolvuje operaci apod.

Domov se zvláštním režimem

Ne každý může pečovat o osobu blízkou. Pro tyto situace je zde domov se zvláštním režimem. Jedná se o sociální pobytovou službu určenou osobám s demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby při každodenních úkonech.

V asociovaných spolcích seniorů pod hlavičkou APEOS žijí i lidé s demencí nebo diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou. Pro přijetí se posuzuje individuální stav dotyčného, jestli je schopný zvládnout život v kolektivu a zda budou asistenti péči, kteří v daném spolku působí péči zvládat.

Více informací, zdroje

Více informací o možnosti pomoci naleznete na http://www.alzheimer.cz.
Zde jsou i kontaktní místa v rámci ČR, která může pečující osoba navštívit.
Informace k péči naleznete i na https://www.pecujdoma.cz/
Přehled sociálních služeb naleznete na http://iregistr.mpsv.cz/

Zdroj:
http://www.alzheimer.cz/.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108.
https://pomocvdomacnosti.cz/cim-se-lisi-osobni-asistence-od-pecovatelske-sluzby-a-jak-je-zaridit.

Autor: Irena Lacinová, poradce nejen pro pozůstalé se vzděláním v krizové intervenci a sebezkušenostním výcvikem v přístupu zaměřeném na člověka. Pracovník telefonické krizové pomoci. Lektor vzdělávacích programů v sociálních službách a firmách.

Maminka dostává demenci / Alzheimera |

 


Maminka dostává demenci / Alzheimera

Stupeň závislosti II-III

Maminka má úraz a končí v LDN

Stupeň závislosti IV

V jakém případě zvolit hospic?

A jak vybrat ten správný

Kdo může disponovat s příspěvkem na péči

Jak je to s výplatou příspěvku v případě hospitalizace seniora

Kdy je dobré zažádat o příspěvek na péči

Proč se někdy hodí mít zažádáno, i když si myslíte, že to nepotřebujete

Poslední chvíle

Co je nakonec to nejdůležitější?

Příspěvek na péči

proč je důležité si ho vyřídit včas a jak to udělat

Na začátku a na konci je to stejné

Proč jsou lidé 90+ jako miminka a zaslouží si stejnou lásku a péči

Spolek pro seniory

řešení, jak nebýt na stará kolena sám

Pomoc pro seniory

Jak pomoci tatínkovi, který si myslí, že i v osmdesáti zvládne všechno sám

Když odejde celoživotní partner

Jak zvládnout situaci, kdy jsem najednou na všechno sám