Asociace péče o seniory

Oba rodiče už nejsou schopní se o sebe postarat

Stupeň závislosti I-IV

Jaké jsou možnosti?

1. Rodiče mohou zůstat doma. Díky příspěvku na péči získají prostředky, za které si mohou hradit pečovatelskou službu nebo osobní asistenci. Zapojení rodiny při organizaci péče je i tak nezbytné.
2. Pečovatelská služba je realizována v domácnosti klienta v předem domluveném čase. Jedna pečovatelka navštěvuje během dne více klientů, pomáhá při v činnostech, které sami nezvládnou (hygiena, nákupy, zajištění stravy apod.)
3. Osobní asistence je služba více individuální, asistent pečuje zpravidla o jednu osobu. Náplň práce je obdobná jako u pečovatelské služby. Pomáhá s chodem domácnosti, klienta aktivizuje. Může ho doprovázet i mimo jeho bydliště. Pomáhá při obstarávání osobních záležitostí, uplatňování práv apod.
4. Je možné využít nabídku denního stacionáře, kde péče pokryje pracovní dobu pečujícího nebo mu umožní odpočinek, zařízení osobních věcí apod.
5. Existuje i týdenní stacionář, jeho provoz bývá zpravidla od pondělí ráno do pátku odpoledne.
Klientům je v těchto stacionáři poskytnuta dopomoc a péče při osobní hygieně a sebeobsluze, aktivizace a společnost dalších lidí. Týdenní pobyty jsou spojené s ubytováním.
6. Další možností úlevy během náročné péče je odlehčovací služba (pobytová), kterou lze využít v rozsahu až 3 měsíce ročně. Pečující v této době odpočívá, jede na dovolenou, do lázní, absolvuje operaci apod.

Pokud se členové rodiny nemohou zapojit do péče ani tak, že dohlížejí na osobní asistenci, třeba z důvodu, že žijí v zahraničí, pak je na místě uvažovat o pobytovém zařízení.

Ne každý může pečovat o osobu blízkou. Pro tyto situace je zde domov seniorů. Jedná se o sociální pobytovou službu určenou lidem, kteří mají zvýšenou potřebu péče druhé osoby, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc, jakou nelze poskytovat v domácím prostředí.

Asociace péče o seniory

Asociace péče o seniory (APEOS) sdružuje spolky seniorů, kteří nemohou být sami doma a nenašli místo v sociálních službách nebo jim domov pro seniory z nějakého důvodu nevyhovuje. Třeba proto, že si chtějí ponechat svého zvířecího mazlíčka, což v sociálních službách většinou není možné. Na stránkách asociace naleznete kontakty na asociované spolky seniorů v Čechách a na Moravě.

Pro pečující doma i v našich asociovaných spolcích vydává APEOS vydává doporučené postupy péče o seniora a pořádá různé typy kurzů podle stupně závislosti seniora, o kterého je třeba se postarat.

Přehled sociálních služeb naleznete na http://iregistr.mpsv.cz/.

Zdroj:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108.
https://pomocvdomacnosti.cz/cim-se-lisi-osobni-asistence-od-pecovatelske-sluzby-a-jak-je-zaridit.

Autor: Irena Lacinová, poradce nejen pro pozůstalé se vzděláním v krizové intervenci a sebezkušenostním výcvikem v přístupu zaměřeném na člověka. Pracovník telefonické krizové pomoci. Lektor vzdělávacích programů v sociálních službách a firmách.

Oba rodiče už nejsou schopní se o sebe postarat |

 


Maminka dostává demenci / Alzheimera

Stupeň závislosti II-III

Maminka má úraz a končí v LDN

Stupeň závislosti IV

V jakém případě zvolit hospic?

A jak vybrat ten správný

Kdo může disponovat s příspěvkem na péči

Jak je to s výplatou příspěvku v případě hospitalizace seniora

Kdy je dobré zažádat o příspěvek na péči

Proč se někdy hodí mít zažádáno, i když si myslíte, že to nepotřebujete

Poslední chvíle

Co je nakonec to nejdůležitější?

Příspěvek na péči

proč je důležité si ho vyřídit včas a jak to udělat

Na začátku a na konci je to stejné

Proč jsou lidé 90+ jako miminka a zaslouží si stejnou lásku a péči

Spolek pro seniory

řešení, jak nebýt na stará kolena sám

Pomoc pro seniory

Jak pomoci tatínkovi, který si myslí, že i v osmdesáti zvládne všechno sám

Když odejde celoživotní partner

Jak zvládnout situaci, kdy jsem najednou na všechno sám